Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Råd til brukere Veileder om elektronisk kommunikasjon for virksomheter
Sist oppdatert

Veileder om elektronisk kommunikasjon for virksomheter

Nkom har utarbeidet en veileder som skal hjelpe offentlige og private virksomheter som har viktige samfunnsfunksjoner å lage risiko- og sårbarhetsanalyser. Hensikten er å redusere sannsynligheten for å miste ekom i unntakssituasjoner. Det finnes også en versjon av veilederen særskilt innrettet mot kommuners behov (se kolonne til høyre).

Avhengigheten av elektroniske kommunikasjonstjenester blir stadig større, og en rekke grunnleggende samfunnsfunksjoner forutsetter at ekomnett- og tjenester fungerer som de skal.

Offentlige virksomheter og private virksomheter som har viktige samfunnsfunksjoner forventes å utarbeide og vedlikeholde krise- og beredskapsplaner for å håndtere uønskede hendelser som kan ramme virksomheten. For noen typer virksomheter er dette regulert gjennom lov og forskrift. Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) inngår gjerne som en del av dette arbeidet.

De aller fleste funksjoner som en virksomhet utfører forutsetter at elektronisk kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjenester er tilgjengelig. Det er derfor svært viktig at virksomhetens bruk av elektronisk kommunikasjon (ekom) inngår i ROS-analysene og at avhengigheten gjenspeiles i krise- og beredskapsplanene.

For å lykkes med å skape et trygt og robust samfunn, er det avgjørende at alle tar ansvar for å sikre liv, helse, grunnleggende behov og verdier i forbindelse med hendelser og kriser.

Nkom har derfor laget veilederen «Robust elektronisk kommunikasjon – veiledning og råd til virksomheter». Hensikten er å hjelpe offentlige og private virksomheter som har viktige samfunnsfunksjoner å lage gode risiko- og sårbarhetsanalyser som kan redusere sannsynligheten for å miste all ekom, og minimere konsekvensene når utfall likevel skjer.

Veilederen gir både en innføring i hvordan ekomtjenester og nettet fungerer, og råd om valg av ekomløsninger.