Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Krisehåndtering Mal for hendelsesrapport
Sist oppdatert

Mal for hendelsesrapport til Nkom

Denne malen benyttes når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ber om å få tilsendt hendelsesrapport. Nkom vil gi oppgi tidsfrist for når rapporten skal være Nkom i hende.

Rapporten oversendes fortrinnsvis via e-post til ekomvarsling@nkom.no.

Eventuelt kan rapporten sendes til postadresse:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, seksjon NB
Postboks 93
4791 Lillesand

Hendelsesrapporten bør gi informasjon om følgende punkter:

1) Beskrivelse av selve hendelsen og foranledningen til den

 • Hvor skjedde hendelsen?
 • Når skjedde hendelsen?
 • Når ble hendelsen oppdaget?
 • Hvordan ble hendelsen detektert /rapportert?
 • Hva var årsak til hendelsen (eventuelt antatt årsak, og hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt for å identifisere årsak)?

2) Direkte konsekvenser av hendelsen

 • Teknisk skadeomfang, direkte og følgeskader.
 • Svikt i / utfall av tjenesteleveranse til egne sluttkunder og andre tilbydere.
  • Hvilke tjenester omfattet dette
  • (Omtrentlig) beskrivelse av geografisk kundeområde som er berørt
  • Ble åpenbart samfunnsviktige brukere rammet (sykehus etc)? Eventuelt hvilke?
  • Varighet mellom bortfall av tjeneste og når tjenesten ble regnet som tilgjengelig igjen for sluttkunder og andre tilbydere

3) Skadeforebyggende tiltak

 • Eventuelle tiltak iverksatt for å forhindre/redusere antallet slike hendelser og omfanget av skader og/eller redusere konsekvenser av skader knyttet til denne type hendelser.

4) Skadereduserende tiltak

 • Tiltak iverksatt for å redusere skadekonsekvensene av hendelsen etter at den var detektert.
  • Beskrivelse av tiltak, tidspunkt for iverksettelse, hvem iverksatte tiltaket, hvilke resultater ga tiltaket.
 • Varsling til myndigheter, egne kunder og andre tilbydere (Når, til hvilken funksjon, informasjon formidlet og type varslingsmedium benyttet)
 • Ble myndighetsregulert utstyr benyttet til å håndtere hendelsen?
 • I tilfelle JA; Gi en kortfattet beskrivelse av hvilket utstyr og geografisk plassering.
  Hva var erfaringen knyttet til bruken av utstyret?

5) Utbedring/reparasjon

 • Tiltak iverksatt for å utbedre skade(r).
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltak.
 • Tidspunkt for normalsituasjon.

6) Erfaringer og vurderinger:

 • Hva kunne vært gjort annerledes i forkant og under håndtering av hendelsen? Vurder dette i forhold til eksisterende/manglende rutiner/tiltak og eventuelt avvik fra rutiner.
 • Hvis skadeforebyggende og skadereduserende tiltak ikke hadde fungert, hvilke konsekvenser ville dette hatt for skadeomfanget (teknisk og svikt/utfall av tjenesteleveranse) ved hendelsen?
 • Hva kan gjøres for å eliminere/redusere faren for gjentagelse av hendelsen?
 • Hva kan gjøres for å eliminere/redusere eventuelle skader (antall/omfang)?

7) Kontaktperson hos tilbyder (telefon og email) for eventuell oppfølging