Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap EkomCERT EkomCERT
Sist oppdatert

EkomCERT

EkomCERT er ekomsektorens responsmiljø i det digitale domenet.

EkomCERT ble etablert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 1. juli 2017.

EkomCERT samarbeider med ekomaktørene og har god kunnskap om ekomaktørenes sikkerhetsorganisasjon. Tilstedeværelse er innenfor normal arbeidstid, men responsmiljøet kan mobiliseres hele døgnet ved behov.

Hovedoppgavene innebærer blant annet:

  • å inneha spisskompetanse om sårbarhets- og trusselbildet generelt, og sektorspesifikke utfordringer spesielt
  • å vedlikeholde fagnettverk mot andre myndighet og relevante nisjeaktører 
  • å yte bistand ved alvorlige hendelser i form av informasjonsdeling, rådgivning og koordinering
  • ved alvorlige hendelser, gi et situasjonsbilde som gir Nkoms ledelse et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger

Authorized to Use CERT(TM) CERT is a mark owned by Carnegie Mellon University