Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap EkomCERT EkomCERT
Sist oppdatert

EkomCERT

EkomCERT er ekomsektorens responsmiljø i det digitale domenet.

EkomCERT er etablert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Responsmiljøet er under oppbygging og vil være fullt operativt innen 1. juli 2017.

EkomCERT skal ha god kunnskap og samarbeide godt med ekomaktørene og ekomaktørenes sikkerhetsorganisasjon. Tilstedeværelse vil være innenfor normal arbeidstid, men responsmiljøet skal kunne mobiliseres hele døgnet.

Hovedoppgavene vil være:

  • å inneha spisskompetanse om sårbarhets- og trusselbildet generelt, og sektorspesifikke utfordringer spesielt
  • å vedlikeholde fagnettverk mot andre myndighet og relevante nisjeaktører 
  • å yte bistand ved alvorlige hendelser i form av informasjonsdeling, rådgivning og koordinering
  • ved alvorlige hendelser, gi et situasjonsbilde som gir Nkoms ledelse et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger