Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Satellittkommunikasjon Tilsyn Tilsyn med satellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis
Sist oppdatert

Tilsyn med satellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis

Nkom fører tilsyn med satellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis i medhold av forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard, og i medhold av forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis.

Forskriftene trådte i kraft 1. mai 2017, og gav Nkom ansvaret for tilsyn av, og utstedelse av tillatelser for, jordstasjoner på Svalbard og i Antarktis.

For å etablere en jordstasjon på Svalbard må det foreligge en tillatelse for stasjonens etablering, drift og bruk. I tillegg skal en jordstasjon ha kommunikasjonstillatelser for hver enkelt satellitt det sendes data til eller mottas data fra. Tillatelsene, både til etablering, drift og bruk og til kommunikasjon med satellitter, utstedes av Nkom etter vurdering opp mot kravene i forskriftene.

Nkom fører tilsyn med at driften av jordstasjonene gjennomføres i henhold til forskriftene og de respektive tillatelsene gitt av Nkom.

Tilsynene blir gjennomført med bistand fra Sysselmannen på Svalbard, Norsk Polarinstitutt og andre norske myndigheter og forvaltningsorgan etter hva som er formålstjenlig.

Tilsynsrapporter