Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Radiolinje Kanalplaner for radiolinje
Sist oppdatert

Kanalplaner for radiolinje

I Norge er relativt mange frekvensbånd planlagt for radiolinjeformål. De ulike båndene benyttes enten etter nasjonale kanalplaner, europeiske planer (CEPT/ECC), eller kanalplaner utarbeidet av ITU. Dette dokumentet gir en oversikt over frekvensbånd som kan benyttes til radiolinjeformål i Norge.

Vennligst merk at frekvensene som er oppgitt kun er en betegnelse for frekvensbåndet. Det betyr ikke at hele frekvensbåndet er tilgjengelig for radiolinje. Beskyttelsesbånd, sentergap og eventuelt andre tjenester kan inngå i dette.

Oversikt over frekvensbånd som kan benyttes til radiolinjeformål

Frekvensbånd (MHz)

Kommentar

Kanalplan

Internasjonale kanalplaner

Typisk hopplengde

1350-1375 /
1492-1517 og
1375-1400 /
1427-1452

1427-1518 MHz planlegges i fremtiden brukt til mobile tjenester (5G). Individuelle sendertillatelser for radiolinje vil bli gitt med varighet ut 2020, eller frem til frekvensbåndet tildeles mobilkommunikasjon. Etter 2020 (2021 offshore) og frem til frekvensbåndet tildeles til mobilkommunikasjon vil individuelle sendertillatelser for radiolinje kunne bli gitt med varighet på ett år av gangen etter søknad..

1350-1517
1375-1492

CEPT ERC/REC T/R 13-01 E Annex A og B

-

3400 - 3600

All kapasitet i båndet er tildelt flere aktører på landsdekkende og regional basis.
Ved bruk offshore (boreplattformer og lignende) kan ikke interferensfrie samband garanteres på grunn av mulige forstyrrelser fra Forsvaret.

3410-3500
3500-3600

CEPT ERC/REC 14-03 E Annex A

 

3600 - 3800

All ledig kapasitet er tildelt landsdekkende spektrumstillatelser for TDD.

3610-3800

CEPT ECC/DEC(11)06 Annex 3

 

3800 - 4200

 

-

-

 

5725-5795 /
5815-5850

Kan benyttes til radiolinje, jf fribruksforskriften.

-

-

 

5925 - 6425

Kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelse.

5925-6425

CEPT ERC/REC 14-01

20 - 80 km

6425 - 7125

Kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelse.

6425-7125

CEPT ERC/REC 14-02

20 - 80 km

7125 - 7425

Åpent for søknad om individuelle sendertillatelser.

7125-7425

-

20 - 80 km

7425 - 7725

Åpent for søknad om individuelle sendertillatelser.

7425-7725

-

20 - 80 km

7900-8500

Kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelse.

7900-8500

CEPT ECC/REC (02)06 Annex 2

20 - 80 km

10000 - 10680

Kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser.

-

CEPT ERC/REC 12-05 E

 -

12750 - 13250

Deler av kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser. Resterende kapasitet er åpent for søknader om individuelle sendertillatelser.

12750-13250

CEPT ERC/REC 12-02 E

5 - 35 km

17700 - 19700

Deler av kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser. Resterende kapasitet er åpent for søknader om individuelle sendertillatelser.

17700-19700

CEPT ERC/REC 12-03 E

4 - 25 km

22000 - 23600

Deler av kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser. Resterende kapasitet er åpent for søknader om individuelle sendertillatelser.

22000-23600

CEPT ERC/REC T/R 13-02 E Annex A

3 - 20 km

24500 - 26500

26 GHz-båndet planlegges i fremtiden brukt til mobile tjenester (5G). Individuelle sendertillatelser for radiolinje vil bli gitt med varighet ut 2020, eller frem til frekvensbåndet tildeles mobilkommunikasjon. Etter 2020 og frem til frekvensbåndet tildeles til mobilkommunikasjon vil individuelle sendertillatelser for radiolinje kunne bli gitt med varighet på ett år av gangen etter søknad.

24500-26500

CEPT ERC/REC T/R 13-02 E Annex B

2 - 15 km

27500 - 29500

Deler av kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser. Resterende kapasitet er åpent for søknader om individuelle sendertillatelser.
Båndet deles med satellitt.

27500-29500

CEPT ERC/REC T/R 13-02 E Annex C

2 - 12 km

31800 - 33400

Deler av kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser. Resterende kapasitet er åpent for søknader om individuelle sendertillatelser.

31800-33400

CEPT ECC/REC (01)02

1 - 10 km

37000 - 39500

Deler av kapasitet på norsk landterritorium er tildelt som spektrumstillatelser. Resterende kapasitet er åpent for søknader om individuelle sendertillatelser.

37000-39500

CEPT ECC/REC T/R 12-01 E Annex A

1 - 6 km

40500 - 43500

Åpent for søknader

40500-43500

CEPT ECC/REC (01)04

 

48500 - 50200/50900 - 52600 

Åpent for søknader

48500-50200 / 50900-52600 Annex 3

CEPT ERC/REC 12-11 Annex 3 

< 2 km

55780 - 57000

Åpent for søknader

55780-57000

CEPT ERC/REC 12-12

< 1 km

71125 – 73625 /
81125 - 83625

Åpent for søknad om individuelle sendertillatelser.

 

CEPT ECC/REC (05)07

< 2 km

73625 – 75875 /
83625 – 85875

Tilgjengelig ved forenklet lisensiering

fribruksforskriften § 5 kapittel II 

< 2 km