Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Radiolinje Tillatelsestyper for radiolinje
Sist oppdatert

Tillatelsestyper for radiolinje

Dette dokumentet beskriver de forskjellige tillatelsestypene som gjelder for radiolinje: Sendertillatelse, spektrumstillatelse og fribruk.

Sendertillatelser

Flere frekvensbånd er i Norge planlagt brukt til radiolinjer (punkt-til-punkt) og radioaksess (punkt-til-multipunkt).

I de fleste frekvensbåndene planlegges konkret frekvensbruk av Nkom, og søkere gis tillatelse til å bruke enkeltfrekvenser på spesifiserte punkter. For mer informasjon om søknadsprosessen, se vår beskrivelse av fremgangsmåte og tildelingsprosess for radiolinjer.

Enkelttildelinger skjer i dag etter førstemann-til-mølla-prinsippet. For aktører som har behov for en stor mengde radiolinjehopp er det av stor betydning at planer for utbygging legges fram for Nkom på et tidlig tidspunkt. Generelt kan ikke frekvenser reserveres enkelte aktører. Nkom vil likevel arbeide for å legge forholdene til rette for å dekke frekvensbehovet for flest mulig.

Spektrumstillatelser

I tillegg tildeles noen frekvensblokker som hele blokker nasjonalt eller regionalt (spektrumstillatelser). I disse blokkene administrerer aktørene selv bruken av frekvenser innenfor rammer gitt i lov, forskrift og vilkår i tillatelsene. Innehavere av spektrumtillatelser har normalt mulighet til å leie ut frekvenser til andre aktører som ønsker frekvenstillatelse. Avtalen inngås da direkte mellom søker og tillatelsesinnehaver uten at det er nødvendig å involvere Nkom.

Det kan når som helst søkes om spektrumstillatelse i blokker som er publisert som ledige av Nkom. For mer informasjon om søknadsprosessen for spektrumstillatelser, kontakt Nkom. Frekvensblokker som allerede er tildelt en bruker kan søkes på tidligst tre år før tillatelsen utløper. Nåværende innehaver av tillatelsen har ikke fortrinnsrett ved en ny tildeling.

I Norge er relativt mange frekvensbånd planlagt for radiolinjeformål. De ulike båndene benyttes enten etter nasjonale kanalplaner, europeiske planer (CEPT/ECC), eller kanalplaner utarbeidet av ITU. Nkom har utarbeidet en oversikt over frekvensbånd som kan benyttes til radiolinjeformål. Merk at frekvensene som er oppgitt i denne oversikten kun er en betegnelse for frekvensbåndet og betyr ikke at hele frekvensbåndet er tilgjengelig for radiolinje. Beskyttelsesbånd, sentergap og eventuelt andre tjenester kan inngå i dette.

Fribruk

Enkelte frekvenser kan med visse begrensinger tas i bruk uten tillatelse, jf. forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) § 12.