Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Radiolinje Forenklet lisensiering
Sist oppdatert

Forenklet lisensiering

Forenklet lisensiering er en raskere måte å tildele frekvensressurser i 70/80 GHz-båndet på, og gir frekvensbrukerne god oversikt over hvilke systemer som er registrert.

Ved forenklet lisensiering kan frekvenser tas i bruk ved å registrere bruken på den måten Nkom angir. Ordningen er hjemlet i fribruksforskriften § 5 kapittel II. Firmaer eller privatpersoner som ønsker å sette opp systemer registrerer de opplysningene Nkom krever via e-skjema tilgjengelig på Altinn.no. Opplysningene vil deretter bli publisert på Nkoms nettsider.

Tildeling gjennom forenklet lisensiering skjer uten ytterligere analyse fra Nkom. Beskyttelse mot skadelig interferens for samme tjenester og på like tekniske vilkår gis til den som først har registrert sitt system. Det er ikke krav til at frekvensene må være tatt i bruk før beskyttelse kan hevdes.

Hvordan bruke tjenesten

Før ny registrering må frekvensbrukeren utføre en sjekk av allerede registrert frekvensbruk, for å minimere faren for skadelig interferens. Tabell- og kartløsningen benyttes for å få oversikt over systemene som er registrert i aktuelt område. Vilkårene for bruk er listet opp i fribruksforskriften § 5 kapittel II.

Bruk av frekvenser tilgjengelig ved forenklet lisensiering omfatter terrestriel bruk på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis.

Når systemet er registrert, er denne gyldig det året den blir registrert pluss fem år (utløper 31.12.). Registreringen opphører uten ytterligere varsel fra Nkom. Registreringen kan fornyes i løpet av gyldighetsperiodens siste år. Registreringen får ny prioritet ved fornyelse.

Faktura vil automatisk bli sendt ut rett etter at registreringen er gjennomført. Deretter blir det sendt ut en årlig faktura i mars/april. Registreringer som sies opp før 31.12. inneværende år, vil ikke bli fakturert året etter.

Skjema

Roller i Altinn (e-skjema)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Rollen som benyttes er "Utfyller/innsender".

Les mer om roller og rettigheter: