Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Punkt til multipunkt Geodetisk datum
Sist oppdatert

Geodetiske koordinater

De geodetiske koordinatene er bredde, lengde og høyde over havet (geodetisk eller ellipsoidisk høyde), ogbenyttes for kunne gi koordinater til et bestemt punkt. Skal de geodetiske koordinatene være entydige er det nødvendig å angi hvilket geodetisk datum som er brukt, dvs. hvilken form og størrelse det er på ellipsoiden som er brukt som modell for Jorden

Generelt

De ulike kartseriene vi har i Norge baserer seg på ulike datum og koordinatsystemer. Hvilke som benyttes står anført på hvert enkelt kartblad.

Hvilke finnes?

Det mest kjente i dag er nok WGS84 (World Geodetic System av 1984) og EUREF89 (European Reference Frame 1989). Forskjellen i koordinater (posisjonsangivelse) ved bruk av WGS84 og EUREF89 er mindre en én meter.
På eldre kartutgaver benyttes ED50 (Europeisk Datum 1950). Forskjellen i koordinater (posisjonsangivelse) ved bruk av WGS84 og ED50 er såpass stor som 2-300 meter avhengig av hvor i Norge man befinner seg. Det er derfor viktig å vite hvilket datum som benyttes i de enkelte tilfeller.

Hvorfor forskjellige koordinatsystemer?

Etter hvert som satellitteknologien tas i bruk innen kart og oppmåling, er ikke lenger de gamle geodetiske datum nøyaktige nok. For å kunne utnytte kvaliteten i den nye teknologien har man tatt i bruk det nye geodetiske datumet EUREF89 (WGS84). Inntil 1993 var NGO1948 og ED50 de to eneste offisielle geodetiske datum i Norge.

Hva må vi passe på når vi skal angi koordinatene i kartplanet?

Ved angivelse av koordinater (posisjonsangivelse), enten de er tatt ut ved hjelp av moderne utstyr som GPS-terminal eller fra kartplan, må vi være nøye med å oppgi hvilket geodetisk datum som er benyttet. Dette er viktig fordi man skal avsette koordinatenes kryssningspunkt på et kart. Avlesning og avsetting må være relatert til samme geodetisk datum (EUREF89/WGS84 eller ED50).
Fordi oppgitte koordinater skal benyttes i kartplan som kan håndtere kartplankoordinatene UTM(EUREF89/WGS84) og UTM(ED50) må geodetisk datum alltid oppgis ved angivelse av koordinater (posisjonsangivelse).