Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE PMSE Trådløse mikrofoner
Sist oppdatert

Om trådløse mikrofoner

Bruk av frekvenser for trådløse mikrofoner er beskrevet i fribruksforskriften, kapittel 5 §14 . Disse mikrofonene brukes for eksempel ved forestillinger, arrangementer eller reportasjer.

Forskjellige brukere kan finne egnede frekvenser for trådløse mikrofoner i disse frekvensområdene. For eksempel vil frekvensområdet 823 – 832 MHz være godt egnet for brukere med et begrenset behov for antall mikrofoner/båndbredde.

Norges Televisjon (NTV) er i dag gitt rett til å bruke frekvensbåndet 470 MHz - 790 MHz til å etablere et offentlig elektronisk kommunikasjonsnett basert på digital-TV (DTT) -teknologi.

I Fribruksforskriften har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gitt tillatelse til bruk av trådløse mikrofoner som sekundærtjeneste i frekvensbåndet 510 MHz - 790 MHz. Betingelsene for bruk av trådløse mikrofoner i dette frekvensbåndet er derfor at denne bruken ikke forstyrrer NTVs lovlige bruk av båndet. Fra 1. november 2019 vil 700 MHz-båndet (frekvensområdet 694-790 MHz) tildeles mobile tjenester. Nkom anbefaler derfor aktører å kjøpe utstyr som støtter andre frekvensbånd enn 700 MHz-båndet.

For å finne ut hvilke frekvenser som er ledige må du gå inn på finnsenderen.no

Det er viktig å merke seg at listen med ledige frekvensressurser kun er veiledende, og at det er brukers eget ansvar å unngå at bruken av trådløse mikrofoner forstyrrer TV-sendingene. Ta kontakt med Nkom for mer informasjon om denne ordningen og bruk av trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 510 MHz 790 MHz.

Nkom understreker at kjøp av utstyr for trådløse mikrofoner basert på ledige frekvenser til et gitt tidspunkt i et gitt geografisk område skjer på kjøpers egen risiko. Kjøper har ikke rett på erstatning fra staten dersom frekvensene senere ikke lenger er ledige, og at utstyret ikke lenger kan benyttes i dette geografiske område.

Regler for trådløse mikrofoner

Tekniske betingelser for å bruke frekvenser til trådløse mikrofoner finner vi i fribruksforskriften kapittel 5, § 14:

(1) Følgende frekvensbånd tillates brukt til trådløse mikrofoner slik frekvensbruken er beskrevet i standardene EN 300 422-1, EN 300 422-2, og EN 300 422-3, og i samsvar med tabellen.

Frekvensområde

Krav

41,0–43,6 MHz

Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Amplitudemodulasjon tillates ikke.

Ledige frekvenser i 510-790 MHz*

Ledige frekvenser vises gjennom www.finnsenderen.no Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.r.p. Fra 1. november 2019 reduseres dette frekvensområde til 510- 694MHz

823–826 MHz

Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.i.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 200 kHz. For bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon er maksimal tillatt utstrålt effekt 100 mW e.i.r.p.

826–832 MHz

Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 200 kHz.

863–865 MHz

Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Frekvensbåndet tillates brukt som beskrevet i standarden EN 301 357.

1492–1518 MHz

Tillates brukt innendørs med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.i.r.p. Frekvensbåndet planlegges harmonisert i Europa for bruk til mobile tjenester 

(2) Frekvensbåndet 1785–1805 MHz tillates brukt til håndholdt mikrofon som beskrevet i standardene EN 300 422-1, EN 300 422-2, EN 300 422-3, og i samsvar med tabellen.

Frekvensområde

Maksimal tillatt e.i.r.p. spektral effekttetthet for håndholdt mikrofon

<1785 MHz

–17 dBm/200 kHz

1785–1785,2 MHz

4 dBm/200 kHz

1785,2–1803,6 MHz

13 dBm/kanal

1803,6–1804,8 MHz

10 dBm/200 kHz, med en grenseverdi på 13 dBm/kanal

1804,8–1805 MHz

–14 dBm/200 kHz

>1805 MHz

–37 dBm/200 kHz

(3) Frekvensbåndet 1785–1805 MHz tillates brukt til kroppsbåret mikrofon, og trådløse mikrofoner med Spectrum Scanning Procedure (SSP) implementert i frekvensbåndet 1785–1804,8 MHz, som beskrevet i standardene EN 300 422-2 og EN 300 422-3, og i samsvar med tabellen.

Frekvensområde

Maksimal tillatt e.i.r.p. spektral effekttetthet for kroppsbåret mikrofon

<1785 MHz

–17 dBm/200kHz

1785–1804,8 MHz

17 dBm/kanal

1804,8–1805 MHz

0 dBm/200kHz

>1805 MHz

–23 dBm/200kHz

Ytterligere informasjon om bruk av trådløse mikrofoner i kringkastingsområdet finner du på finnsenderen.no. Det er også en lenke til hele fribruksforskriften i kolonnen til høyre.