Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE PMSE Trådløse kamera/Mobile videolinker
Sist oppdatert

Om trådløse kamera/Mobile videolinker

I programproduksjon er ofte kamerautstyr satt opp til å overføre videostrømmer trådløst. Spesielt i sammenheng med direkteoverførte TV-sendinger, men også for eksempel til nyhetsinnslag hvor saken oversendes en redaksjon for redigering.

I fribruksforskriften er frekvensene 2327 MHz og 2390 MHz avsatt til dette formålet. Detaljer finnes i § 17 i fribruksforskriften. I tillegg er to blokker à 10 MHz i frekvensområde 2010 – 2030 MHz tilgjengelig for midlertidige individuelle sendertillatelser eksempelvis i forbindelse med et tids- og geografisk avgrenset arrangement.

Ved søknad om midlertidig sendertillatelse i frekvensområde 2010-2030 MHz benyttes Søknadsskjema for midlertidig bruk av radioutstyr i Norge (se skjema nederst på siden). Søknad om midlertidige sendertillatelser vil bli behandlet fortløpende av Nkom og søknader sendes inn i forbindelse med hvert enkelt arrangement.

Frekvens

Kommentar

fnedre

føvre

 

 

[MHz]

[MHz]

[MHz]

 

2010

2020

10

Sendertillatelser adm av Nkom

2020

2030

10

Sendertillatelser adm av Nkom

Tabell 1: Frekvenser mellom 2010-2030 MHz til video PMSE i form av individuelle sendertillatelser i forbindelse med midlertidige arrangement

Utover dette har Nkom tildelt en rekke frekvenstillatelser til aktører som har en regelmessig programproduksjon av denne typen. Her er det mulig for andre aktører som trenger slike frekvensressurser til midlertidig bruk å leie kapasitet etter avtale med frekvensinnehaverne. En fremgangsmåte for å finne nødvendige frekvenser er å sjekke «tuning range» på utstyret som skal benyttes og kontakte frekvensinnehaver for tillatelsen som passer til frekvensspekteret i Nkom sin frekvensportal. Under relevante dokumenter finner man også en liste over registrerte kontaktpersoner.

Skjema