Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE PMSE Trådløse kamera/Mobile videolinker
Sist oppdatert

Om trådløse kamera/Mobile videolinker

I programproduksjon er ofte kamerautstyr satt opp til å overføre videostrømmer trådløst. Spesielt i sammenheng med direkteoverførte TV-sendinger, men også for eksempel til nyhetsinnslag hvor saken oversendes en redaksjon for redigering.

I fribruksforskriften er frekvensene 2327 MHz og 2390 MHz avsatt til dette formålet. Detaljer finnes i § 17 i fribruksforskriften. I tillegg er to blokker à 10 MHz i frekvensområde 2010 – 2030 MHz tilgjengelig for midlertidige individuelle sendertillatelser eksempelvis i forbindelse med et tids- og geografisk avgrenset arrangement.

Ved søknad om midlertidig sendertillatelse i frekvensområde 2010-2030 MHz benyttes Søknadsskjema for midlertidig bruk av radioutstyr i Norge (se skjema nederst på siden). Søknad om midlertidige sendertillatelser vil bli behandlet fortløpende av Nkom og søknader sendes inn i forbindelse med hvert enkelt arrangement.

FrekvensKommentar
fnedreføvre  
[MHz][MHz][MHz] 
2010202010Sendertillatelser adm av Nkom
2020203010Sendertillatelser adm av Nkom

Tabell 1: Frekvenser mellom 2010-2030 MHz til video PMSE i form av individuelle sendertillatelser i forbindelse med midlertidige arrangement

FrekvensKommentar
fnedreføvre  
[MHz][MHz][MHz] 
2030204010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2040205010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2050206010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2060207010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis

Tabell 2: Frekvenser mellom 2030-2100 MHz til video PMSE

FrekvensKommentar
fnedreføvre  
[MHz][MHz][MHz] 
2200221010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2210222010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2220223010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2230224010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2240225010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis
2250226010Midlertidige sendertillatelser og spektrumstillatelser på delt basis

Tabell 3: Frekvenser mellom 2200-2290 MHz til video PMSE

Aktører som regelmessig bruker video PMSE har fått tildelt spektrumstillatelser på delt basis i frekvensbåndene 2030-2070 MHz og 2200-2260 MHz. Andre som ønsker midlertidig bruk til video PMSE kan leie kapasitet etter avtale med innehaverne av spektrumstillatelsene eller søke Nkom om en midlertidig sendertillatelse. Oversikt over innehaverne av spektrumstillatene, med tilhørende kontaktpersoner, kan finnes i frekvensportalen.

Skjema