Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Mobilkommunikasjon Koordineringsavtaler Avtaler med Russland
Sist oppdatert

Avtale om frekvensbruk mellom Norge og Russland

Norske og russiske myndigheter har forhandlet frem avtaler om bruken av frekvenser i grenseområdene mellom Norge og Russland. Hensikten er både å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og gode tjenester for brukere i grenseområdene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ledet de norske forhandlingene, som foregikk i Oslo i begynnelsen av juli. Fra russisk side deltok representanter fra General Radio Frequency Centre (GRFC)

Partene forhandlet frem en rekke avtaler om frekvensbruken i ulike bånd. Blant annet ble avtaler for nødnettets bruk av frekvenser i grenseområdene, og en eventuell fremtidig bruk av 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd, fremforhandlet.
Koordineringen av 700 MHz-båndet er et ledd i forberedelsene til World Radiocommunication Conference (WRC-15) i november 2015. Avtalen vil bare tre i kraft dersom Norge tar i bruk frekvensene til mobilt bredbånd.

Norge og Russland inngikk også avtaler for 2100 MHz-, 2300 MHz- og 2600 MHz-båndene, i tillegg til et frekvensområde som brukes av Forsvaret.

- Jeg er svært tilfreds med at vi kom i mål med disse viktige forhandlingene, sier Nkom-direktør Torstein Olsen, som ledet den norske delegasjonen.
- Elektronisk kommunikasjon skal kunne brukes på tvers av landegrensene, og det er et omfattende puslespill å sikre koordinering med Norges naboland, slik at vi unngår skadelig interferens i grenseområdene. Dette er viktig både for samfunnet som helhet og for den enkelte bruker, sier han.

Delegatene gjennomførte også forhandlinger for 900 MHz- og 1800 MHz-båndene. På grunn av de forestående auksjonene i Norge og et pågående teknologiskifte i Russland, ble disse drøftingene imidlertid ikke ferdige. Partene ble enige om å gjenoppta forhandlingene om et års tid.