Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting Digital radio Frekvenser til digital lokalradio (Lokalradioblokka)
Sist oppdatert

Oversikt over frekvenstillatelser for digital lokalradio

Frekvenstillatelser i Lokalradioblokka ble auksjonert ut 15. mars 2016 og til sammen 20 av de 37 områdene ble tildelt i løpet av april 2016. Det har i ettertid blitt tildelt ytterligere 15 områder slik at det pr 1. mai 2018 kun er to ledige områder igjen.

Prosedyre for tildeling

Søknader som kommer inn til Nkom og Medietilsynet vil bli kunngjort på begge myndigheters hjemmesider. Det vil bli satt en frist, normalt tre uker, for andre interessenter til å søke. Dersom det etter en slik kunngjøring kun er innkommet én søknad til en lokalregion, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon bli tildelt denne søkeren. Dersom det er innkommet flere søknader, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og der det høyeste budet vinner.

Innehavere av frekvenstillatelser er pålagt å betale en årlig avgift, jf. ekomloven §12-1 og forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit. Mer informasjon finnes på https://www.nkom.no/teknisk/frekvens/gebyr-og-regelverk/frekvensgebyr

Oversikt over tildelte og ledige frekvenstillatelser i Lokalradioblokka kan finnes i dokumenter i margen til høyre.

For informasjon om hvilke lokalradioer som sender på DAB+ og dekning kan informasjon også finnes på www.lokalradio.no.