Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting Digital radio DAB-mottakere
Sist oppdatert

Test av DAB-antenner og mottakere - fullstending rapport og Nemko-tester

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har testet antenner, bilradioer og adaptere for DAB+. Resultatene viser at antennetype og riktig installasjon, har størst betydning for hvordan dekningen oppleves.

Mottak av digital radio og DAB+ i bil er en av utfordringene ved slukkingen av FM-nettet i 2017. En stor del av dagens bilpark har ikke installert digital radio eller DAB+. Mange planlegger derfor å gå til anskaffelse av ny radiomottaker til bilen.

Hvorfor tester Nkom?

En del lyttere rapporterer at de ikke får dekning, selv om dekningskartene på radio.no tilsier at det skulle være god dekning. Derfor ønsket Nkom å sjekke antenner og mottakerutstyr for DAB+, og verifisere at nivåene (feltstyrker) brukt i dekningsberegningene er i overensstemmelse med ytelsene til mottakerløsninger for bil.

Valg av radio

Når du skal forberede bilen for digital radio, står du overfor en del valg. Du kan velge en ny bilradio med DAB+, eller du kan utstyre den gamle radioen din med en adapter. Du må også ta stilling til hvilken antenne-løsning du skal ha. Noen vil gjerne også velge å lytte til radio via mobilnettet.

Dette testet Nkom

Nkom har testet 12 antenner, 5 bilradioer og 16 adaptere for DAB+. Testen viser at det ikke er store forskjeller i ytelsene på radioene, men at valg av antenneløsning og riktig installasjon er avgjørende for å oppleve god dekning.

Hovedkonklusjonene i undersøkelsen viser at antenneløsning og installasjon har stor betydning for om du får dekning eller ikke. Det er derfor viktig å følge installasjonsinstruksene nøye. Utvendige piskantenner har generelt sett best ytelse, men de fleste glassantenner gir også god dekning.

Fullstendig testrapport

For mer informasjon om undersøkelsen og testene, kontakt:

Sjefsingeniør Tore Lunestad
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Telefon:  22824621
Mobil: 97750550
E-post: tlu@nkom.no