Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting Analog radio (FM) Midlertidig tillatelse til analoge FM-radiosendinger
Sist oppdatert

Midlertidig tillatelse til analoge FM-radiosendinger

I mange arrangementssammenhenger mottar Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) henvendelser fra initiativtakere som ønsker tillatelse til å sende radio i FM-båndet, med innhold rettet spesielt mot arrangementets gjester eller lokalmiljøet.

Nkom har lagt til rette for at slike tillatelser kan tildeles, og har i mange områder satt av frekvenser til dette formålet. Midlertidige frekvenstillatelser tildeles for tidsperioden arrangementet varer men ikke for mer enn ett år av gangen.

Innehaver av tillatelsen må betale en avgift, avgiften beregnes på lik linje med lokalradioens årlige satser. For mer informasjon, se forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit § 13, andre ledd.

Nkom anbefaler å søke om midlertidig sendertillatelse i god tid, og senest fire uker før arrangementet starter. For å søke fyller du inn vårt søknadsskjema for kringkastingsnett og søknadsskjema for kringkasting. Søknaden sendes til firmapost@nkom.no eller med post.

Vi gjør oppmerksom på at tildeling av midlertidig sendertillatelse i FM-båndet forutsetter tildelt korttidskonsesjon fra Medietilsynet.

Skjema