Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Nettnøytralitet Nulltaksering
Sist oppdatert

Nulltaksering

«Nulltaksering» er en kommersiell praksis der en internettilbyder takserer datatrafikk assosiert med én bestemt innholdstjeneste/applikasjon, eller en kategori av slike, til null. Dette innebærer at data brukt til det aktuelle innholdet ikke påvirker forbrukerens gjenværende datakvote. Når det gjelder nulltaksering, er forordningen mindre klar i sine bestemmelser, enn for teknisk trafikkstyring.

Det finnes mange former for nulltaksering, og disse vil kunne ha ulik virkning på sluttbrukernes tilgang til en åpen internettilknytning. BERECs retningslinjer er imidlertid tydelige på at tilfeller av nulltaksering hvor andre applikasjoner blokkeres når datakvoten er brukt opp, mens de nulltakserte applikasjonene fortsatt kan brukes, vil bryte med trafikkstyringsreglene.

Vurdering av kommersielle praksiser

Retningslinjene viser til ulike momenter som kan anvendes ved vurderingen av nulltakseringstiltak. Her nevnes nulltaksering av enkeltstående applikasjoner sammenlignet med kategorier av applikasjoner, formålet med forordningen om ivaretakelse av Internetts innovasjonskraft, utbredelsen av den kommersielle praksisen, samt tilbydernes markedsposisjon.

Videre presiseres det at myndighetene skal ta i betraktning hvorvidt sluttbrukerens valgfrihet er begrenset. Myndighetene skal gripe inn dersom valgfriheten er redusert i vesentlig grad («materially reduced»), men kan også gripe inn i andre tilfeller som innebærer en begrensing av sluttbrukerens valgfrihet.

Kriterier for vurdering av nulltaksering

I lys av betraktningene over, er det etablert et sett med kriterier for vurdering av kommersielle praksiser som nulltaksering:

  • Internettilbydernes markedsposisjon
  • Innholdstilbydernes markedsposisjon
  • Effekt på sluttbrukerne
  • Effekt på innholdstilbyderne
  • Utbredelse av den kommersielle praksisen
  • Omgåelse av formålet med Forordningen