Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Nettnøytralitet Hva er nettnøytralitet?
Sist oppdatert

Nettnøytralitet

Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele Internett og at trafikken skal behandles likt, dvs. uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold. Nettnøytralitet er i dag lovfestet i Norge, og det er Nkom som fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes.

Målet med nettnøytraliteten er å sikre at Internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon. For nordmenn som forbrukere og borgere er nettnøytralitet viktig for tilgangen til kommunikasjonstjenester, ytringsfrihet og demokrati. Nettnøytralitet er en rettighet som internettbrukerne er sikret gjennom lovverket.

Hva sier regelverket?

Rent praktisk betyr dette at når man abonnerer på en internettilknytning, så har ikke tilbyderen av tilknytningen anledning til å blokkere eller strupe trafikk fra spesifikke applikasjoner, som for eksempel strømming eller fildeling. Det er altså sluttbrukeren som selv bestemmer hva internettilknytningen kan brukes til. Det finnes imidlertid rimelige unntak fra dette, som gjør at tilbyderen for eksempel kan gripe inn på grunn av sikkerhetsangrep eller lovpålagte tiltak.

Tilbyderen kan også tilby andre tjenester i tillegg til internettilknytning, såkalte spesialiserte tjenester, typisk for å sikre tjenestekvaliteten for sanntidskommunikasjon. Velkjente eksempler er VoLTE-telefoni i mobilnett og kringkasting av IPTV i fastnett med spesifikke kvalitetskrav. Lovverket krever at når en internettilbyder tilbyr spesialiserte tjenester, skal tilbyderen sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til dette slik at det ikke går ut over ytelsen til internettilknytningen.

Regelverkets oppbygning

Regelverket for nettnøytralitet består av flere elementer. Ekomlovens § 2-16 gir hjemmel til å innføre forskrift som gir regler for nettnøytralitet. Videre beskriver ekomforskriftens § 1-12 at Forordning 2015/2120 om nettnøytralitet gjelder som norsk forskrift. Selve forordningen inneholder de detaljerte bestemmelsene. I tillegg beskriver BERECs retningslinjer for nettnøytralitet mer inngående hvordan regulatører som Nkom skal anvende bestemmelsene.