Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Domenenavn Nye generiske toppdomener
Sist oppdatert

Nye generiske toppdomener

Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers (ICANN) er et ikke-kommersielt selskap basert i California, USA. Selskapet har en avtale med amerikanske myndigheter, og arbeider med sikker og stabil drift av domenenavnsystemet (DNS) og koordinerer utviklingen og operasjonen av DNS root-servere. De har også ansvaret for ressurssituasjonen for IP-adresser og autonome systemer og koordinerer arbeidet med domenenavn internasjonalt.

I 2011 besluttet ICANN at Internett skulle åpnes for etablering av nye generiske toppdomener (såkalte gTLDer). Frem til nå har det kun eksistert 22 gTLDer på Internett, slik som .com, .org og .net.  ICANN har besluttet å øke antallet gTLDer på Internett for å legge til rette for innovasjon og økt konkurranse. Næringsinteresser, organisasjoner og ulike samfunnsgrupper får nå muligheten til å etablere og registrere egne toppdomener som ledd i profilering, utvikling av forretningsmodeller og kommunikasjon. ICANN har lagt ut informasjonsvideo som forklarer ideen bak utvidelsen av antallet toppdomener på Internett http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media

Beslutningsprosessen i ICANN

Det har vært blandede reaksjonene fra Internettsamfunnet på vedtaket om implementering av nye gTLDer. Ulike lands myndigheter har påpekt at det er viktig å sikre at Internett forblir åpent, sikkert og stabilt og at det blir en jevn ressursfordeling mellom samfunnsinteresser og regioner ved etablering av nye domenenavnsressursene på Internett. Næringsinteressene på Internett har sett mulighetene som de nye gTLDene gir vedrørende innovasjon og utvikling av nye forretningskonsept - samtidig som det er uttrykt bekymringer blant annet i forhold til forbrukerrettigheter og beskyttelse av varemerker.

ICANN har valgt å legge opp til en gradvis økning av nye gTLDer på Internett - fristen for å levere inn søknader for å være med i den første etableringsrunden for nye gTLDer løp ut den 12. april 2012. ICANN mottok 1930 søknader om etablering av nye gTLDer, med følgende fordeling i forhold til geografisk tilhørighet på søker: Afrika - 17 søknader, Asia - 291 søknader, Europa - 687 søknader, Latin America - 24 søknader og Nord Amerika - 911 søknader. Det er bare tre av søknadene som kommer fra selskaper med norske eierinteresser, nærmere bestemt .statoil, .global og .cloud.

Ulike kategorier gTLDer

Søknadene om nye gTLDer kan deles inn i kategorier som generiske navn, geografiske navn, varemerker og såkalte «community gTLDs». Det har vist seg å være relativt stor konkurranse om etablering av visse generiske gTLDer slik som f.eks .design, .art og .auto. For utfyllende informasjon om type søknader og konkurransesituasjonen,
http://www.dotwhat.co.

Ikke overraskende utgjør varemerker en større andel av søknadene om nye gTLDer. For mer informasjon av hva utvidelsen av navnerommet på Internett har å si for varemerkeeierne henvises det til Patentstyret, som har fulgt prosessene i ICANN vedrørende norske varemerkeinteresser.

Tidsplan for implementering

ICANN har stillet omfattende krav til søkerne av nye generisk toppdomener. Det er blant annet strenge krav til dokumentasjon av rettigheter til bruk av både geografiske navn, varemerker og andre kategoridomener, se her den såkalte «Applicant Guidebook», der vilkårene for å søke om nye gTLDer fremkommer. http://newgtlds.icann.org/en/applicants
Det har vært lange høringsrunder innad i ICANN på de konkrete søknadene om nye gTLDer. En del av de nye gTLDene som det er søkt om er kontroversielle fordi de er religiøse ord, geografiske betegnelser eller ord og uttrykk som faller inn under samfunnsområder som er strengt regulert i forhold til forbrukervern m.v. Representantene fra nasjonale myndigheter har gjennom den såkalte Governmental Advisory Committee (GAC) gitt omfattende råd til ICANN når det gjelder de ulike søknadene. Det henvises her spesielt til GAC sitt råd fra ICANN møtet i Beijing våren 2013. Her gjennomgår GAC de ulike kategoriene gTLDer, og de forhold ICANN bør ivareta og stille krav om før en eventuell implementering i rotsonen. GAC gir også klare råd om at noen av gTLDene ikke bør godkjennes. http://www.icann.org/en/gsearch/communique%2Bbejing. Nkom representerer Norge i GAC.

ICANN har siden høsten 2013 foretatt fortløpende vurderinger av innkomne søknader om etablering av nye gTLDer, og det kan forventes godkjenning og delegering av opp mot 1300 nye gTLDer i løpet av 2015/2016. Det gjenstår imidlertid å se hvor mange av de nye gTLDene som får gjennomslagskraft og bli suksessfulle i et stadig tøffere internasjonalt domenemarked. Siste oppdaterte statistikk og informasjon om enkeltsøknader ligger på ICANN sine nettsider
http://newgtlds.icann.org/en/