Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Domenenavn Domenenavn under toppdomenet .eu
Sist oppdatert

Domenenavn under toppdomenet .eu

Norske myndigheter har lenge arbeidet for å gi norske brukere, både privatpersoner og selskaper, rett til å registrere domenenavn direkte under det europeiske toppdomenet .eu. Registreringsreglene for .eu omfattet opprinnelig ikke brukere i EFTA EØS-land, men det er endret fra og med juli 2013.

For norske bedrifter, organisasjoner og privatpersoner er det ikke lenger et krav om at man må ha et registrert firma eller ha permanent kontor- eller bostedsadresse i et EU-land for å registrere et domene under toppdomenet .eu.

Forordningene som er gjennomført, gir alle norske brukere rett til å registrere domenenavn under .eu. For registrering under .eu må du benytte eu-akkrediterte registrarer til å gjennomføre din bestilling. Rettsaktene ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013, og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-7.

Forordningene oppstiller prinsippene for etableringen av .eu-toppdomenet, utpeking av EURID (European Registry for Internet Domains) som forvalter og administrator av toppdomenet og angir nærmere rammeverket for den videre forvaltningen av toppdomenet.

Rettsaktene som nå er implementert i norsk rett er følgende:

  • Europaparlamentets og rådets forordning nr. 733/2002/EF om opprettelse av .eu som toppdomene 
  • Kommisjonsbeslutning nr. 375/2003/EF om opprettelse og utpeking av EURID som forvalter og administrator av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 874/2004/EF om implementering og forvaltning av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 1654/2005/EF om endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltningen av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 1255/2007/EF om endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltning av toppdomenet .eu
  • Kommisjonsforordning nr. 560/2009/EF om endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltningen av toppdomenet .eu

For nærmere informasjon om registreringer under .eu - https://www.eurid.eu/en/get-eu