Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte 9. april 2019 tildeling av frekvensressurser for mobile kommunikasjonstjenester offshore i frekvensbåndene 700 MHz og 900 MHz. Tildelingen ble gjennomført ved en lukket andrepris-auksjon, og det var fire deltakere i konkurransen. Telenor Maritime AS, Tampnet AS og Equinor Energy AS vant frekvenser i auksjonen. Total oppnådd pris i auksjonen var 3.419.000 kroner.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i mai 2017 auksjon av frekvensressurser (2 x 20 MHz) i 900 MHz-båndet. Auksjonen var en åpen, stigende, simultan fler-rundeauksjon (SMRA) og pågikk over 29 runder. Utropsprisen var 140 millioner for hver frekvensblokk og det var tre deltakere i konkurransen. Telia Norge AS og Telenor Norge AS vant to blokker hver. Innplasseringen av frekvensressursene i båndet ble avgjort ved forhandling.
PT_0304
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i juni 2019 auksjon av frekvensressurser i 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene. Auksjonen var en åpen, stigende, simultan fler-rundeauksjon (SMRA) og ble avsluttet 5. juni 2019. Ice Communication Norge AS (Ice), Telia Norge AS (Telia) og Telenor Norge AS (Telenor) vant frekvensressurser i auksjonen.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal sammen med Medietilsynet tildele anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka. Tillatelsene skal gis med varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031. Det ble avholdt auksjon i to lokalregioner 15. mars 2016. Twentyfirst Venture AS vant lokalregion 3 (Akershus) og FK Haugesund AS vant lokalregion 17 (Haugaland).
PT_Lillesand16
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele en landsdekkende spektrumstillatelse i frekvensbåndet 26 GHz, til sammen 2 x 56 MHz. Frekvensbåndet er i Norge planlagt brukt til radiolinje (punkt-til-punkt) eller punkt-til-multipunkt. Tillatelsene skal gis med en varighet til 31. desember 2019. Auksjonen planlegges gjennomført i løpet høsten 2016.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildelte til sammen 2 x 15 MHz i 1800 MHz-båndet i en åpen flerrundeauksjon som pågikk fra 25. november til 3. desember 2015. Frekvensene er de blokkene som ikke ble tildelt i auksjonen i desember 2013. Tre budgivere deltok i auksjonen og TeliaSonera vant 2 x 5 MHz og Telenor vant 2 x 10 MHz. Totalprisen for frekvensene ble NOK 877 983 276. Innplasseringen av frekvensressursene i båndet ble avgjort ved en lukket førsteprisauksjon.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Auksjonen ble gjennomført 18. august 2014. I alt tre budgivere deltok i auksjonen og den samlede prisen for frekvensene ble 15 976 500 kroner.
Bildet av Tryvannstårnet.
Auksjonen ble gjennomført 2.-10. desember 2013. TeliaSonera, Telenor og Telco Data har vunnet frekvenser i auksjonen. TeliaSonera vant dekningsblokken og forplikter seg dermed til å oppfylle dekningskravet på 98 prosent befolkningsdekning innen fem år. I alt fire budgivere deltok i auksjonen. Totalprisen for frekvensene ble 1 784 702 000 NOK.
Prate i mobilen
Auksjonen av frekvenser i 900 MHz-båndet offshore ble avholdt 26. juni 2013 og er nå avsluttet. Auksjonen ble gjennomført som en lukket førsteprisauksjon og fire budgivere deltok. Statoil Petroleum AS vant alle de tre ledige blokkene med et vinnende bud på kroner 7 522 151.
PT_Lillesand16
Post- og teletilsynet (PT) kunngjorde 17. oktober 2012 at tilsynet hadde mottatt en søknad om spektrumstillatelse som omfatter en 7 MHz duplekskanal med frekvensene 22512 - 22519 / 23520 - 23527 MHz i frekvensbåndet 23 GHz. Båndet er i Norge planlagt brukt til radiolinje (punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt).