Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
PT_0107
Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Post- og teletilsynet (PT) og Medietilsynet (MT) ble i mandat av 8. februar 2012 fra henholdsvis Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, bedt om å tildele anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for Lokalradioblokka med varighet til 31. desember 2016. Gjennom denne tildelingen åpnes det for prøvedrift i Lokalradioblokka frem til ordinær oppstart 1. januar 2017. Det vil bli en ny utlysning med ordinær tildeling av tillatelser og konsesjoner før utløpet av prøveperioden.
PT_Lillesand10
2 GHz-auksjonen ble gjennomført 19. november 2012. Auksjonen ble avsluttet etter én runde og alle de ni blokkene ble solgt til minsteprisen på fem millioner kroner per blokk. TeliaSonera og Telenor vant fire blokker hver og Mobile Norway vant én blokk. Resultatet gjør at disse tre aktørene innehar samme spektrumsmengde i dette båndet (ca. 2 x 20 MHz).
Mann i kantine
Post- og teletilsynet (PT) kunngjør med dette at landsdekkende spektrumstillatelser for bruk av frekvenser i frekvensbåndene 28, 32 og 38 GHz vil bli tildelt ved auksjon. Frekvensbåndene er i norsk frekvensplan i hovedsak allokert til faste tjenester på primær basis. Detaljert informasjon om frekvensallokeringer kan du finne på frekvens.npt.no. Tildelingen vil skje i form av auksjon med bruk av en internettbasert løsning.
Iphone i hånden.
Auksjonen av en landsdekkende spektrumstillatelse for bruk av én 0,225 MHz dupleksblokk i frekvensbåndet 410,050-410,275 MHz og 420,050-420,275 MHz ble gjennomført ved en lukket-konvolutt-auksjon 21.6.2012. Budgiveren med det høyeste budet på kr 51 100 var Last Mile Communication AS.
Nettsurfing med iPad, Npt.no
Auksjon nummer 15 var den første auksjonen av kringkastingsfrekvenser i Norge. Auksjonen var et samarbeid mellom Medietilsynet og PT. Riksblokk II ble tildelt ved bruk av en nettauksjon utviklet av Vendo AS og vinner i auksjonen ble Norkring AS med et bud på NOK 4 004 000.
Mennesker på strand
Auksjon nummer 13 var den første auksjonen i Norge som ble gjennomført på et kommersielt nettauksjonshus. Det var en vare på 2 x 30 MHz tilgjengelig og to budgivere deltok. Vinner av auksjonen ble Broadnet Norge AS med et bud på 172 000 kroner.
Laptop på fang, fra høyre
Auksjon nummer 12 var en lukket førsteprisauksjon av 10 MHz i 1800 MHz-båndet. Båndet ble delt i to like deler og PT mottok ett bud på den ene frekvenstillatelsen fra iBand AS. Tillatelsen ble solgt for kroner 61 160.
Mann i kantine
Auksjon nummer 11 var en lukket førsteprisauksjon av tre frekvensblokker i 23 GHz-båndet. Auksjonen ble gjennomført 12. november 2008 og Tele2 Norge ble vinner av alle blokkene med et samlet bud på 5,3 millioner kroner.
PT_0057
Auksjon nummer 10 var en lukket førsteprisauksjon av 2 x 30 MHz i 10 GHz-båndet. Auksjonen ble gjennomført uten av det kom inn bud og frekvensene ble dermed stående ledige.
PT_0115
Auksjon nummer 9 var en lukket førsteprisauksjon av frekvensressursene som var til overs etter auksjon nummer 8. Det var 10 MHz tilgjengelig i auksjonen i region 2,3 og 5 og Hafslund Telekom ble vinner med et bud på 2,7 millioner kroner.