Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #27 (Tildeling av frekvensressurser som brukes til faste tjenester)
Sist oppdatert

Auksjon #27 (Tildeling av frekvensressurser som brukes til faste tjenester)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder auksjon av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til faste tjenester som radiolinjer (punkt-til-punkt) og punkt-til-multipunkt. Det er ressurser i frekvensbåndene lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz, 32 GHz og 38 GHz som tildeles i auksjonen. Auksjonen starter 6. mai 2020.

Bakgrunn for auksjonen

Basert på tidligere kunngjøring og høringer har Nkom besluttet at de ledige ressurser i de ovennevnte frekvensbåndene skal tildeles i en pengeauksjon. Hovedpunktene i tildelingsprosessen fremgår nedenfor.

Foreløpig tidsplan frem mot auksjon: 

 • 12. mars 2020 kl. 12:00: Frist for registrering til auksjonen
 • Uke 17 og uke 18 2020: Obligatoriske testauksjoner
 • 6. mai 2020: Auksjonsstart

Frekvensressurser som tildeles i auksjonen

Det er ressurser i frekvensbåndene lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz, 32 GHz og 38 GHz som tildeles i auksjonen, se Oversikt over ressurser for tildeling.pdf.

Utkast til spektrumstillatelser med nærmere betingelser for de ulike båndene er tilgjengelig her: Utkast til spektrumstillatelser i auksjonsbåndene.pdf.

Overordnet regulering

Det er fastsatt justerte overordnede rammer for tildelingen. Den overordnede reguleringen angir blant annet hvilket spektrum som omfattes av auksjonen, overgangsordninger, auksjonsformatet, minstepriser og frekvenstak, se dokument med overordnede reguleringer.pdf

Auksjonsregler

De endelig auksjonsreglene er nå fastsatt og fremgår av dokumentet Endelige auksjonsregler.pdf 
Auksjonsreglene omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføringen av auksjonen.

Deltakelse i auksjonen

For å delta i auksjonen må man registrere seg som budgiver. Fristen for registering var 12. mars 2020. Disse aktørene har kvalifisert seg til auksjonen:

 • Ceragon Networks AS
 • Funn AS
 • GlobalConnect AS
 • Ice Communication Norge AS
 • Telenor Norge AS
 • Telia Norge AS

Registrerte deltakere til radiolinjeauksjonen

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen kan rettes til Nkom ved elektronisk post til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til tik@nkom.no. Spørsmål og svar blir offentliggjort, men identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir offentliggjort på denne nettsiden, vil Nkom anse å være kjent for deltakerne i auksjonen.

Hovedpunktene i tildelingsprosessen hittil

2016:

 • 29. mars 2016: Nkom kunngjorde at tildelingsarbeidet var påbegynt og alle interesserte fikk anledning til å gi innspill eller synspunkter til frekvensplanleggingen og en eventuell tildelingsprosess.

2017:

 • 13. mars 2017: Nkom kunngjorde ledige frekvenser i lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz med søknadsfrist 5. mai 2017.
 • 3. april 2017: Nkom informerte om muligheten til å stille spørsmål til tildelingen.
 • 23. juni 2017: Nkom informerte om at det foreligger overskuddsetterspørsel og ba om innspill til om innplassering i 23 GHz-båndet.
 • 25. september 2017: Informasjon om ny nettside for auksjon #27
 • 22. desember 2017: Nkom informerte om studier for bruk av trådløse nettverk i 6 GHz-båndet

2018:

 • 20. februar 2018: Nkom legger frem utkast til overordnede rammer for tildelingen til offentlig høring med høringsfrist 5. april 2018
 • 8. mai 2018: Nkom publiserer de overordnede rammene for tildelingen
 • 29. mai 2018: Nkom publiserer høringsinnspill i forbindelse med overordnede rammer for tildelingen
 • 20. Juni 2018 samferdselsdepartementet (SD) gjennomfører særskilt høring om frekvenstak med svarfrist 6. juli 2018.
 • 29. juni 2018: Nkom legger frem utkast til detaljerte auksjonsregler til offentlig høring med høringsfrist 31. august 2018
 • 12. september 2018: Nkom publiserer høringsinnspill i forbindelse med detaljerte auksjonsregler
 • 21. september 2018: Nkom beslutter at auksjonen utsettes
 • 16. oktober 2018: SD ber Nkom om å revurdere frekvenstaket og de øvrige rammene for auksjonen

2019:

 • 16. januar 2019: Nkom legger frem forslag til alternativt frekvenstak og endringer i de øvrige overordnede rammene for auksjonen for SD.
 • 26. mars 2019: SD gir sin tilslutning til det revurdert forslaget til endringer i overordnede rammer og at dette sendes ut på høring
 • 12. april 2019: Forslag til endringer i de overordnede rammene og oppdaterte auksjonsregler legges frem for offentlig høring med høringsfrist 24. mai 2019.
 • 28. juni 2019: Forslag til enkelte alternative reguleringer legges frem for en kort tilleggshøring med høringsfrist 25. august 2019.
 • 19. juli 2019 Nkom publiserer høringsinnspill på forslag til endringer i de overordnede rammene og oppdaterte auksjonsregler.
 • 5. september Nkom publiserer høringsinnspill fra tilleggshøringen.