Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #22 (800 MHz-båndet offshore)
Sist oppdatert

Auksjon #22 (800 MHz-båndet offshore)

Auksjonen ble gjennomført 18. august 2014. I alt tre budgivere deltok i auksjonen og den samlede prisen for frekvensene ble 15 976 500 kroner.

Resultat av auksjonen

Det var i alt seks frekvensblokker (totalt 2 x 30 MHz) til fordeling i auksjonen. Samlet pris for frekvensene ble 15 976 500 kroner og totalt tre budgivere deltok i auksjonen.

  • Tampnet AS vant 2 x 20 MHz med et bud på 14 075 500 kroner. 
  • Maritime Communications Partner AS (MCP) vant 2 x 10 MHz med et bud på 1 901 000 kroner.

Auksjonen ble gjennomført som en kombinatorisk lukket førsteprisauksjon. Et generelt frekvenstak var fastsatt til 2 x 20 MHz, slik at hver budgiver maksimalt kunne by på fire blokker. Informasjon om tapende budgivere og tapende bud vil ikke bli offentliggjort.

Spektrumstillatelsene gis samme utløpsdato som landbaserte spektrumstillatelser i samme frekvensbånd, og vil være gyldige til og med 31. desember 2033.

Fordelingen i båndet etter auksjonen illustreres i figuren nedenfor.

Resultat av auksjon 22 - fordeling

Hvilke frekvenser skal tildeles?

Totalt 2 x 30 MHz i frekvensbåndet 791–821 MHz / 832–862 MHz (800 MHz-båndet) er ledige for bruk offshore.
I auksjonen blir de ledige frekvensene delt opp i seks frekvensblokker på hver 2 x 5 MHz.

Figuren nedenfor viser blokkene som er inkludert i tildelingen.

Auksjon 22 - 800 MHz-båndet offshore

Gjennomføring av auksjonen

Tildelingen vil skje i form av en auksjon med innlevering av bud i lukket konvolutt der høyeste bud vinner. Se auksjonsreglene for flere detaljer om tildelingen.

Auksjonen gjennomføres 18. august 2014.

Foreløpig tidsplan for tildelingen:

  • Fredag 11. april 2014: Utkast til auksjonsregler mv. publiseres
  • Fredag 23. mai 2014: Frist for høringsinnspill
  • Mandag 23. juni 2014: Endelige auksjonsregler mv. publiseres
  • Mandag 18. august 2014: Frist for innlevering av bud er kl. 12. Vinner av auksjonen offentliggjøres etter dette.

Hvem kan delta i auksjonen?

Auksjonen vil i utgangspunktet være åpen for alle. Dette innebærer at også andre enn de opprinnelige søkerne gis anledning til å inngi bud i auksjonen. Nærmere regler for deltakelse er regulert i auksjonsreglene.

For å delta i auksjonen må budgiverne gi bud på fastsatt skjema, innlevere budgiverskjema og stille bankgaranti på 500 000 kroner for hver 5 MHz dupleksblokk budgiveren byr på.

Søkere som allerede har levert bankgaranti trenger ikke å levere ny garanti, med mindre man gir bud på flere frekvensblokker enn angitt i søknaden og det den opprinnelige bankgarantien omfatter.

Bud og tilhørende dokumentasjon må være innsendt eller levert slik at PT har det i hende innen mandag 18. august 2014 kl. 12.00.

Auksjonsregler

PT har utarbeidet auksjonsregler som regulerer gjennomføringen av auksjonen, herunder deltakelse og budgivning.

Høring

PT gjennomførte høring av auksjonsreglene for 800 MHz-båndet offshore i perioden fra 11. april 2014 til 23. mai 2014. Oppsummering av høringsinnspill og endringer i tillatelsesutkast som følge av høringen er beskrevet i et eget dokument. Det er videre foretatt mindre språklige justeringer i auksjonsreglene og tillatelsesutkastet men disse er ikke beskrevet i et eget dokument. Det er ikke foretatt endringer i budskjema, budgiverskjema eller bankgarantitekst.

 Høringsinnspill vil bli offentliggjort etter auksjonen.

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende auksjonen rettes til Post- og teletilsynet ved elektronisk post til 800offshore-auksjon@npt.no med kopi til rwh@npt.no.

Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her på auksjonssiden. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig på denne siden anses som kjent av deltakerne i auksjonen. Siste frist for innlevering av spørsmål er fredag 8. august 2014 klokka 12.00 (norsk tid).

Oppdaterte dokumenter etter høringen

Dokumenter