Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #21 (900 MHz-båndet offshore)
Sist oppdatert

Auksjon #21 (900 MHz-båndet offshore)

Auksjonen av frekvenser i 900 MHz-båndet offshore ble avholdt 26. juni 2013 og er nå avsluttet. Auksjonen ble gjennomført som en lukket førsteprisauksjon og fire budgivere deltok. Statoil Petroleum AS vant alle de tre ledige blokkene med et vinnende bud på kroner 7 522 151.

Hvilke frekvenser skal tildeles?

Følgende ressurser i 900 MHz-båndet for bruk offshore er gjenstand for auksjon:

  • 880,0 – 890,1 MHz / 925,0 – 935,1 MHz
  • 899,9 – 904,9 MHz / 944,9 – 949,9 MHz

I auksjonen blir de ledige frekvensene delt opp i tre frekvensblokker, én på 2 x 5,1 MHz og to på 2 x 5 MHz. Figuren nedenfor viser blokkene som er inkludert i tildelingen.

Blokk 1
880-885,1/925-930,1 MHz
Blokk 2
885,1-890,1/930,1-935,1 MHz
Ikke gjenstand for tildeling

Blokk 3
899,9-904,9/944,9-949,9 MHz

Ikke gjenstand for tildeling

FIgur1: Inndeling av 900 MHz-båndet i frekvensblokker

Blokk 1 og 2 utgjør til sammen et sammenhengende spektrum på 2 x 10,1 MHz.

Blokk 3 er en enkeltstående blokk på 2 x 5 MHz. 

Gjennomføring av auksjonen

Tildelingen vil skje i form av en auksjon med innlevering av bud i lukket konvolutt der høyeste bud vinner.

Auksjonen gjennomføres 26. juni 2013. 

Hvem kan delta i auksjonen?

Auksjonen vil i utgangspunktet være åpen for alle. Dette innebærer at også andre enn de opprinnelige søkerne gis anledning til å inngi bud i auksjonen.

For å delta i auksjonen må budgiverne inngi bud på fastsatt bud-skjema, samt innlevere budgiverskjema og stille bankgaranti på kroner 250 000 kroner for hver 5 MHz eller 5,1 MHz dupleksblokk budgiveren inngir bud på.
Søkere som allerede har levert bankgaranti trenger ikke å levere ny garanti med mindre en inngir bud på flere frekvensblokker enn angitt i søknaden og det den inngitte bankgarantien omfatter.

Bud og tilhørende dokumentasjon må være innsendt eller levert slik at PT mottar det/har det i hende innen onsdag 26. juni 2013 kl. 12.00. 

Høring

PT gjennomførte høring av auksjonsreglene for 900 MHz-båndet offshore i perioden fra 22. april til 20. mai. PT mottok to høringssvar. Endringer i auksjonsreglene som følge av høringen er beskrevet i et eget dokument. 

Høringssvarene finner du nederst i artikkelen.

Auksjonsregler

PT har utarbeidet auksjonsregler som regulerer gjennomføringen av auksjonen, herunder deltakelse og budgivning.
Etter høringen har PT foretatt noen endringer i auksjonsreglene. Endringene er beskrevet i et eget dokument. Endringene er også inntatt i auksjonsreglene.

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen rettes til Post- og teletilsynet ved elektronisk post til firmapost@npt.no.

Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig på denne siden anses som kjent av deltakerne i auksjonen. Siste frist for innlevering av spørsmål er fredag 21. juni 2013 klokka 12.00 (norsk tid).

Dokumenter

Høringssvar