Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #14 (800 MHz, 900 MHz og 1800 MHz)
Sist oppdatert

Auksjon #14 (800 MHz, 900 MHz og 1800 MHz)

Auksjonen ble gjennomført 2.-10. desember 2013. TeliaSonera, Telenor og Telco Data har vunnet frekvenser i auksjonen. TeliaSonera vant dekningsblokken og forplikter seg dermed til å oppfylle dekningskravet på 98 prosent befolkningsdekning innen fem år. I alt fire budgivere deltok i auksjonen. Totalprisen for frekvensene ble 1 784 702 000 NOK.

Auksjonens forløp

Auksjonen ble gjennomført på 7 dager. Selve budgivningen foregikk dag 1 og dag 6.

Dag 1: Fordelingsfasen (budfase)
Dag 2: Budgarantier levert til SD eller PT
Dag 3: Ekstern revisjon og kontroll av garantiene.
Dag 4: Resultat fra fordelingsfasen ble gjort kjent for budgiverne.
Dag 5: Vinnere ble offentliggjort.
Dag 6: Plasseringsfasen (budfase). Ekstern revisjon. Resultat ble deretter gjort kjent for budgiverne.
Dag 7: Offentliggjøring av priser og plassering.

Ekstern revisjon

Konsulenthuset Smith Institute har foretatt en uavhengig revisjon av første og andre budrunde og har verifisert at resultatene er i overensstemmelse med auksjonsreglene.

Les rapporten fra Smith Institute her.

Resultat

Oversikt over de frekvensene som tildeles hver vinner kan ses i figurene nedenfor. Frekvensblokkene med kryss var ikke en del av auksjonen. Det var 2 x 30 MHz i 800 MHz-båndet, 2 x 15 MHz i 900 MHz-båndet og 2 x 55 MHz i 1800 MHz-båndet til salg i auksjonen. Resultatet betyr at alle frekvenser i 800 MHz-båndet og 900 MHz-båndet ble tildelt. I 1800 MHz-båndet er det 3 blokker på 2 x 5 MHz som ikke ble tildelt.

Auksjon 14 frekvensoversikt

Oversikt over priser

Budgiverne har inngitt et samlet bud for en pakke av frekvenser. Det er derfor ikke mulig å oppgi hva som betales for de enkelte frekvensbånd. Prisene i oversikten er samlede priser for budgiverens bud i første og andre budrunde.

 • TeliaSonera – samlet pris på 626 700 000 NOK for følgende frekvenser:
  • 2 x 10 MHz (dekningsblokken) i 800 MHz-båndet
  • 2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet 
  • 2 x 10 MHz i 1800 MHz-båndet
 • Telco Data – samlet pris på 705 000 000 NOK for følgende frekvenser:
  • 2 x 10 MHz i 800 MHz-båndet 
  • 2 x 5,1 MHz i 900 MHz-båndet 
  • 2 x 20 MHz i 1800 MHz-båndet
 • Telenor – samlet pris på 453 002 000 NOK for følgende frekvenser:
  • 2 x 10 MHz i 800 MHz-båndet 
  • 2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet 
  • 2 x 10 MHz i 1800 MHz-båndet

Generelle vilkår

Tillatelsene har en varighet på 20 år og det vil påløpe årlige frekvensavgifter som til sammen utgjør ca. 113 millioner kroner. Frekvensene kan tas i bruk fra 1. januar 2014.

Særlige vilkår for 800 MHz-båndet

 • Samarbeidsorganisasjon
  For 800 MHz-frekvensene gjelder at innehaverne, sammen med kringkastingsaktørene, skal opprette en felles organisasjon (Samarbeidsorganisasjonen) som skal håndtere eventuell interferens mot det digitale bakkenettet for kringkasting. Organisasjonen skal være opprettet senest to måneder etter auksjonen og frekvensene kan ikke tas i bruk før den er opprettet. Les mer om samarbeidsorganisasjonen her.
 • Dekningskrav
  Alle innehavere av 800 MHz-frekvenser skal oppfylle dekningskravet om å sikre tilgang til mobilt bredbånd til 40 prosent av befolkningen innen fire år. I tillegg skal TeliaSonera oppfylle kravet om 98 prosent befolkningsdekning innen fem år. PT vil føre tilsyn med at disse kravene oppfylles. Innehaverne skal hvert år rapportere utbyggingen til PT, og første rapportering er 31. januar 2015. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene. Stikkprøvene vil bli foretatt med de tre mest solgte mobilterminalene fra året før som støtter relevante frekvensbånd for mobilt bredbånd. PT vil diskutere detaljer i oppfølgingen og rapporteringen med tillatelsesinnehaverne.

Endelige auksjonsregler med vedlegg

 • Oppsummeringsdokument, Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynets vurdering etter høring (PDF)
 • Auksjonsregler (PDF / PDF med endringer)
  • Annex 1 - auction rules - Registration form (Word / PDF / PDF med endringer)
  • Annex 2 - auction rules - Participation guarantee (Word / PDF / PDF med endringer)
  • Annex 3 - auction rules - Bid guarantee (Word / PDF)
  • Annex 4 - auction rules – Registration form - 1800 MHz band - Opted-in licensee (Telenor and TeliaSonera only) (Word / PDF)
 • Utkast til frekvenstillatelse i 800 MHz-båndet (PDF / PDF med endringer)
  • Vedlegg 1- dekningskrav i 800 MHz-båndet datert 28. oktober 2013 (PDF / PDF med endringer)
  • Vedlegg 2 - samla krav til innehavarar av løyve i 800-bandet for å sikre sameksistens mellom LTE og DTT datert 28. oktober 2013 (PDF / PDF med endringer)
 • Utkast til frekvenstillatelse i 900 MHz-båndet (PDF / PDF med endringer)
  • Vedlegg 1 - Krav til varsling og rutiner for samarbeid og koordinering (PDF)
 • Utkast til frekvenstillatelse i 1800 MHz-båndet (PDF / PDF med endringer)

Høring

Post- og teletilsynet sender reglementet for auksjonen av den digitale dividenden (800 MHz-båndet) samt 900- og 1800 MHz-båndene på høring. I tillegg vil PT høre markedet om utkast til frekvenstillatelser. Fristen for innspill er 30. september 2013. 

Generell informasjon

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal PT tildele frekvenser i båndene 800, 900 og 1800 MHz ved auksjon. Frekvensbåndene er i nasjonal frekvensplan blant annet avsatt til mobile tjenester.

800 MHz-båndet består av frekvensene 791-821 / 832-862 MHz (2 x 30 MHz). Alle frekvensene er ledige og skal tildeles i auksjonen. Regjeringen har besluttet å sette et dekningskrav på 98 prosent for en dekningsblokk i 800 MHz-båndet. Dette kravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsene er gitt, og det legges til grunn at tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittlig overføringshastighet på minst 2 Mbit/s.

For ressursene i 800 MHz-båndet er det av konkurransemessige hensyn fastsatt et frekvenstak på 2 x 10 MHz. Frekvenstaket vurderes gjort gjeldende kun for tilbydere som disponerer en stor andel av frekvensressursene i relevante frekvensbånd for mobilkommunikasjon.

900 MHz-båndet består av frekvensene 880-915 / 925-960 MHz (2 x 35 MHz). Av disse blir ca. 2 x 15 MHz ledig 31.12.2013 og skal tildeles i auksjonen. For 900 MHz-båndet vil det gjelde et generelt frekvenstak på 2 x 15 MHz.

1800 MHz-båndet består av frekvensene 1710-1785 / 1805-1880 MHz (2 x 75 MHz). Av disse er eller blir ca. 2 x 55 MHz ledig og skal tildeles i auksjonen. For 1800 MHz båndet vil det gjelde et generelt frekvenstak på 2 x 20 MHz.

Tentativ tidsplan

PT understreker at det kan bli nødvendig med forskyvninger i tid. Slike vil i tilfelle bli opplyst om på denne siden. 

 • 19. juni: Utredning om auksjonsformat oversendes Samferdselsdepartementet for godkjenning
 • 19. august: Utkast til auksjonsregler sendes på høring
 • 30. september: Frist for høringsinnspill
 • 28. oktober: Publisering av endelige auksjonsregler og åpning for registrering som deltaker i auksjonen
 • 15. november: Frist for registrering som deltaker i auksjonen
 • 2. desember: Auksjonen starter 

Gebyr

Reglene om gebyr finnes i lov om elektronisk kommunikasjon § 12-1, jf. forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). 

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen sendes til 800-900-1800auction@npt.no.

Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Se oversikt over spørsmål og svar her.

Dokumenter

Kontakt

PT har hatt møter med ulike aktører etter henvendelser fra disse. Alle aktører som ønsker å ha et møte med PT for å komme med innspill til den kommende auksjonen, kan rette en henvendelse til PT om dette.