Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Tildeling av frekvenstillatelser og klage på vedtak
Sist oppdatert

Tildeling av frekvenstillatelser og klage på vedtak

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten at det foreligger tillatelse fra myndighetene (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet eller Samferdselsdepartementet), jf. ekomloven § 6-2. Ved tildeling av frekvenser skal det tas hensyn til effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom bærekraftig konkurranse, fri bevegelighet for tjenester og harmonisert bruk av frekvenser.

Ved utlysing av et begrenset antall tillatelser skal utvelgelseskriteriene være objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmessige. Frekvenstillatelse er bruksrett til en del av det elektromagnetiske frekvensspekteret.

Frekvenstillatelser gis enten som generelle frekvenstillatelser (fribruksforskriften) eller som spektrumstillatelser/ sendertillatelser. Alle individuelle frekvenstillatelser er gebyrpålagt jf. ekomloven § 12-1.

Klage på vedtak

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.

Nkom tildeler individuelle frekvenstillatelser i enkeltvedtak. Den som blir tildelt en frekvenstillatelse kan altså klage på Nkoms vedtak. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klage på vedtak sendes til Nkom som utarbeider innstilling i klagesak som sendes til Samferdselsdepartementet. 

Den som mottar et vedtak om å gi Nkom opplysninger, jf. ekomloven § 10-3 , har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen for slike vedtak er kortere; klage skal fremsettes straks eller senest innen 3 dager, jf. forvaltningsloven § 14.