Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Tildeler tillatelser til testing
Sist oppdatert

Tildeler tillatelser til testing

Nkom tildeler ikke-kommersielle tillatelser til utvikling-, testing- og forskningsformål. Det er ikke avgift eller gebyr på slike tillatelser.

Utvikling av neste generasjon mobilnett, 5G, er et eksempel på en slik ikke-kommersiell tillatelse.

Nkom skal arbeide for sikre ekomtjenester, konkurranse og innovasjon. For å fremme innovasjon følger Nkom utviklingen innen standardiseringen av nye teknologier. Derfor gir vi i størst mulig grad tilgang til frekvensressurser for utvikling-, testing- og forskningsformål. Nkom ønsker å behandle søknader om ikke-kommersiell testing raskt, og sørge for at flest mulig kan få slike tillatelser.

For å få tildelt en slik ikke-kommersiell testtillatelse må man sende en søknad til Nkom (firmapost@nkom.no eller postboks 93, 4791 Lillesand). For at Nkom skal kunne behandle søknaden raskest mulig, er det en fordel om søknaden inneholder informasjon om:

  • Søkerens navn og adresse
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Geografisk område for testingen
  • Oversikt over hvilke frekvensbånd det ønskes å testes i
  • Tekniske spesifikasjoner på utstyret man vil bruke (båndbredde, spektrumsmaske, effekt mm)

Søknaden må i tillegg beskrive prosjektet man ønsker å bruke frekvensene til.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til hvilke opplysninger søknaden skal inneholde.

Dersom du mener at hele eller deler av søknaden inneholder konkurransesensitive opplysninger, må du begrunne dette og tydelig markere de sensitive opplysningene i dokumentene.

Nkom kan be om en kort rapport eller presentasjon av resultatet av testingen etter at denne er gjennomført.

Varighet på en testtillatelse vurderes individuelt, men normalt kan en testtillatelse forlenges ved behov. For mer informasjon om bruk av ulike frekvensområder, se frekvens.nkom.no.