Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjør deler av frekvensbåndene 2030-2110 MHz og 2200-2290 MHz tilgjengelig for spektrumstillatelser på delt basis til bruk for trådløse kameraer og videolinker. Videre vil frekvensbåndet 2010-2030 MHz bli administrert av Nkom til bruk for individuelle midlertidige sendertillatelser. Alle interesserte gis herved mulighet til å søke om spektrumstillatelser og individuelle sendertillatelser i båndene.
Tryvann, stående
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder tildeling av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til radiolinjer (punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt) i frekvensbåndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Alle interesserte gis herved mulighet til å søke om de ledige frekvensene. Søknader må være mottatt av Nkom innen fredag 5. mai 2017 klokken 12.00.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om landsdekkende spektrumstillatelse (2 x 448 MHz) i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz. For å gi alle interesserte mulighet til å søke om ledige frekvenser, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes Nkom innen fredag 17. februar 2017 kl. 12.00.
Kurve
Medietilsynet (MT) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (heretter kalt frekvenskanal 8C) i en avgrenset periode fram til 31. desember 2017 i Oslo. For å gi alle interesserte mulighet til å søke, ber vi om at søknad om anleggskonsesjon sendes MT og søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom. Søknadene må være mottatt innen 20. desember 2016 kl. 12.00.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad om å drive lokalradio i konsesjonsområdet som omfatter Øksnes kommune for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernett 17-24.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 17-24.0 står i dag uten et lokalradiotilbud. Eventuelle konkurrerende søknader sendes til Nkom innen 3. oktober 2016.
Bildet av Tryvannstårnet.
Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) informerer om at anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for én landsdekkende frekvensblokk i båndet 174-223 MHz, fremdeles er ledig. Frekvensene er definert som teknologinøytrale, men må brukes til kringkasting. Myndighetene avventer nå ny interesse for de ledige frekvensene.