Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om spektrumstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion nummer 2. Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen er 22. november 2019.
PT_Lillesand10
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder tildeling av frekvensressurser i 450 MHz-båndet. Alle interesserte gis herved mulighet til å søke om de ledige frekvensene. Søknader må være mottatt av Nkom innen fredag 26. april 2019 kl. 12.00.
Bildet av Tryvannstårnet.
Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet har gitt Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppdrag å utrede hvordan Riksblokk II-ressursen kan utnyttes i samsvar med medie- og frekvenspolitiske mål. Utredningen skal leveres 21. juni 2019, og vil danne grunnlag for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen. I denne forbindelse ønsker Medietilsynet og Nkom å åpne for innspill fra interesserte parter med svarfrist 5. april 2019.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad i konsesjonsområdet som omfatter Masfjorden, Osterøy, Lindås, Modalen, Meland, Austreim, Radøy og Fedje kommune for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernettet i lokalradio-området 12-06.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 12-06.0 står i dag uten et lokalradiotilbud.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) lyser med dette ut spektrumstillatelser i 700 MHz-båndet for bruk offshore. Frekvensressursene vil være ledige fra senest 3. juni 2021. Alle interesserte gis mulighet til å søke om de ledige frekvensene innen søknadsfristen mandag 19. mars 2018 klokken 12.00. Dersom det er overskuddsetterspørsel etter ressursene, ønsker Nkom å gjennomføre en samlet tildelingsprosess av 700 MHz- og 900 MHz-båndene offshore og ber om aktørenes innspill på dette.