Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad i konsesjonsområdet som omfatter Masfjorden, Osterøy, Lindås, Modalen, Meland, Austreim, Radøy og Fedje kommune for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernettet i lokalradio-området 12-06.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 12-06.0 står i dag uten et lokalradiotilbud.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) lyser med dette ut spektrumstillatelser i 700 MHz-båndet for bruk offshore. Frekvensressursene vil være ledige fra senest 3. juni 2021. Alle interesserte gis mulighet til å søke om de ledige frekvensene innen søknadsfristen mandag 19. mars 2018 klokken 12.00. Dersom det er overskuddsetterspørsel etter ressursene, ønsker Nkom å gjennomføre en samlet tildelingsprosess av 700 MHz- og 900 MHz-båndene offshore og ber om aktørenes innspill på dette.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjør deler av frekvensbåndene 2030-2110 MHz og 2200-2290 MHz tilgjengelig for spektrumstillatelser på delt basis til bruk for trådløse kameraer og videolinker. Videre vil frekvensbåndet 2010-2030 MHz bli administrert av Nkom til bruk for individuelle midlertidige sendertillatelser. Alle interesserte gis herved mulighet til å søke om spektrumstillatelser og individuelle sendertillatelser i båndene.