Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Internasjonalt arbeid Forberedelser til WRC-19
Sist oppdatert

Forberedelser til WRC-19

Forberedelsene til WRC-19 er nå godt i gang.

Innen CEPT organiseres arbeidet under fire prosjekt-team som ved forrige periode (PT A, PT B, PT C og PT D). I tillegg er enkelte agenda punkter tildelt ECC PT1.

Agendaen for WRC-19 er tilgjengelig på ITU-R sine nettsider.

Fordelingen av agendapunkter er:

  • PT A – agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter.
  • PT B – agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.
  • PT C – agendapunktene som handler om spørsmål knyttet til maritim, aeronautisk bruk.
  • PT D – agendapunktene knyttet til radioamatørbruk, ITS, jernbane, automotiv og mobilt bredband.
  • PT 1 – agendapunktene knyttet til IMT.

Det har vært flere møtet i de ulike prosjekt-teamene og foreløpige CEPT standpunkt finnes nå for de fleste agendapunktene (se NOR-DOC for detaljer).

De neste CEPT møtene er som følger:

24.-26. april 2017 - CPG PTC#3
3.-5. mai 2017 - CPG PTD#3
4.-7. juli 2017 - CPG19-4
4.-8. september 2017 - ECC PT1#56
12.-15. september 2017 - CPG PTB#4

Nkom ønsker å drive arbeidet frem mot WRC-19 under samme prinsipper som for WRC-15. Det vil bli holdt jevnlige NORWRC møter, og informasjon om agendapunkter og norske standpunkter vil bli samlet i NOR-DOC.

Første NORWRC møte ble arrangert i Oslo 9. mars 2017, med opp mot 30 deltakere fra ulike norske aktører. Det ble et vellykket møte med gode diskusjoner og innspill rundt agendapunktene.

Nkom er avhengig av innspill fra bransjen for å kunne representere norske interesser på best mulig vis i arbeidet mot WRC-19. Innspill er velkomne på norwrc@nkom.no.

Versjon 3 av NOR-DOC med informasjon fra første NORWRC møte og også CPG19-3 (14.-17. mars 2017) er nå tilgjengelig.