Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Internasjonalt arbeid Forberedelser til WRC-19
Sist oppdatert

Forberedelser til WRC-19

Forberedelsene til WRC-19 er nå godt i gang.

Innen CEPT organiseres arbeidet under fire prosjekt-team som ved forrige periode (PT A, PT B, PT C og PT D). I tillegg er enkelte agenda punkter tildelt ECC PT1.

Agendaen for WRC-19 er tilgjengelig på ITU-R sine nettsider.

Fordelingen av agendapunkter er:

 • PT A – agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter.
 • PT B – agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.
 • PT C – agendapunktene som handler om spørsmål knyttet til maritim, aeronautisk bruk.
 • PT D – agendapunktene knyttet til radioamatørbruk, ITS, jernbane, automotiv og mobilt bredband.
 • PT 1 – agendapunktene knyttet til IMT.

Det har vært flere møtet i de ulike prosjekt-teamene og foreløpige CEPT standpunkt finnes nå for de fleste agendapunktene (se NOR-DOC for detaljer).

De neste relevante WRC-19 møtene er som følger:

 • 18.-28. februar 2019 – ERC-19 CPM-2, Genève, Sveits
 • 19.-22. mars 2019 – CPG PTB #8, Shannon, Irland
 • 26.-29. mars 2019 – ECC PTD #8, Riga, Latvia
 • 1.-5. april 2019 – CPG PTA #6, Bucharest, Romania
 • 9.-11. april 2019 – ECC PTC #7, TBD, Slovenia
 • 20.-24. mai 2019 – CPG19 Plenary #8, Stockholm, Sverige
 • 10.-14. juni 2019 – ECC PT1 #62, Billund, Danmark

Nkom driver arbeidet frem mot WRC-19 under samme prinsipper som for WRC-15. Det holdes jevnlige NORWRC møter, og informasjon om agendapunkter og norske standpunkter samles i NOR-DOC.

Det femte NORWRC møte planlegges i mars/april i Oslo, i etterkant av CPM-2 som finner sted de to siste ukene i februar. Nkom kommer tilbake med dato.

Nkom er avhengig av innspill fra bransjen for å kunne representere norske interesser på best mulig vis i arbeidet mot WRC-19. Innspill er velkomne på norwrc@nkom.no.

Versjon 8 av NOR-DOC med informasjon fra forrige NORWRC møte i september 2018, seneste CPG møte i november 2018, Draft CPM tekster og oppdaterte standpunkt fra aktører er nå tilgjengelig.