Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Internasjonalt arbeid Forberedelser til WRC-19
Sist oppdatert

Forberedelser til WRC-19

Forberedelsene til WRC-19 er nå i sluttfasen.

Innen CEPT organiseres arbeidet under fire prosjekt-team som ved forrige periode (PT A, PT B, PT C og PT D). I tillegg er enkelte agenda punkter tildelt ECC PT1.

Agendaen for WRC-19 er tilgjengelig på ITU-R sine nettsider.

Fordelingen av agendapunkter er:

  • PT A – agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter.
  • PT B – agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.
  • PT C – agendapunktene som handler om spørsmål knyttet til maritim, aeronautisk bruk.
  • PT D – agendapunktene knyttet til radioamatørbruk, ITS, jernbane, automotiv og mobilt bredband.
  • PT 1 – agendapunktene knyttet til IMT.

Alle undergrupper har nå avsluttet sitt arbeid, og kun et møte i toppgruppen (CPG) gjenstår før konferansen.

De neste relevante WRC-19 møtene er som følger:

  • 26. – 30. august – CPG Plenary #9 (siste før WRC-19), Ankara, Tyrkia
  • 28. oktober – 22. november – WRC-19, Sharm el Sheikh, Egypt

Nkom driver arbeidet frem mot WRC-19 under samme prinsipper som for WRC-15. Det holdes jevnlige NORWRC møter, og informasjon om agendapunkter og norske standpunkter samles i NOR-DOC.

Nkom er avhengig av innspill fra bransjen for å kunne representere norske interesser på best mulig vis i arbeidet mot WRC-19. Innspill er velkomne på norwrc@nkom.no.

Versjon 10 av NOR-DOC med informasjon fra NORWRC #5, CPG19-8, samt underlaget for beslutninger som skal tas i CPG19-9, er nå tilgjengelig.