Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Internasjonalt arbeid Forberedelser til WRC-19
Sist oppdatert

Forberedelser til WRC-19

Forberedelsene til WRC-19 er nå godt i gang.

Innen CEPT organiseres arbeidet under fire prosjekt-team som ved forrige periode (PT A, PT B, PT C og PT D). I tillegg er enkelte agenda punkter tildelt ECC PT1.

Agendaen for WRC-19 er tilgjengelig på ITU-R sine nettsider.

Fordelingen av agendapunkter er:

  • PT A – agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter.
  • PT B – agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.
  • PT C – agendapunktene som handler om spørsmål knyttet til maritim, aeronautisk bruk.
  • PT D – agendapunktene knyttet til radioamatørbruk, ITS, jernbane, automotiv og mobilt bredband.
  • PT 1 – agendapunktene knyttet til IMT.

Det har vært flere møtet i de ulike prosjekt-teamene og foreløpige CEPT standpunkt finnes nå for de fleste agendapunktene (se NOR-DOC for detaljer).

De neste CEPT møtene er som følger:

  • 4.-8. september 2017 - ECC PT1#56
  • 12.-14. september 2017 - CPG PTD#4
  • 12.-15. september 2017 - CPG PTB#4
  • 26.-28. september 2017 - CPG PTC#4

Nkom ønsker å drive arbeidet frem mot WRC-19 under samme prinsipper som for WRC-15. Det vil bli holdt jevnlige NORWRC møter, og informasjon om agendapunkter og norske standpunkter vil bli samlet i NOR-DOC.

Det andre NORWRC møte vil finne sted torsdag 21. september 2017, i Nkoms lokaler i Lillesand.

Nkom er avhengig av innspill fra bransjen for å kunne representere norske interesser på best mulig vis i arbeidet mot WRC-19. Innspill er velkomne på norwrc@nkom.no.

Versjon 4 av NOR-DOC med informasjon CPG19-4 (4.-7. juli 2017), foreløpige norske standpunkt på agendapunktene og oppdaterte standpunkt fra aktører er nå tilgjengelig.