Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Informasjon Installasjon og vedlikehold av radioutstyr
Sist oppdatert

Installasjon og vedlikehold av radioutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir her informasjon om installasjon og vedlikehold av radioutstyr.

Radioutstyr

Radioutstyr som omfattes av internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til, og som oppfyller krav etter slik overenskomst, kan etter ekomloven § 8-1 besittes, omsettes og tas i bruk. I praksis er det EØS-regler, særlig direktiv 1999/5/EC, som ligger til grunn for de norske reglene om radioutstyr. EØS-reglene er gjennomført i norsk rett ved forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr.

Installasjon og vedlikehold

Installasjon og vedlikehold av radioutstyr krever autorisasjon fra myndighetene i samsvar med autorisasjonsforskriften.

Skjema