Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Elektronisk signatur Kvalifisert sertifikat Registrerte tilbydere av kvalifiserte sertifikater
Sist oppdatert

Registrerte tilbydere av kvalifiserte sertifikater

Utstedere som ønsker å benytte betegnelsen "kvalifiserte sertifikater" om de elektroniske sertifikatene de utsteder, skal registrere seg hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). En sertifikatutsteder kan ikke utstede kvalifiserte sertifikater før registreringsmelding er sendt tilsynet.

Registreringen innebærer at Nkom fører tilsyn med at sertifikatutstederen overholder kravene til slik virksomhet i lov om elektronisk signatur og forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv. Sertifikatutstederen går god for at han oppfyller lovens krav gjennom registreringen.

Navn:

Adresse

Telefon/faks

Web-side:

Reg.dato

Sertifikatpolicy

Merknad

Buypass AS

Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo

Tlf:
23 14 59 00  

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/

11.05.2005

Certificate Policy for Buypass Class 3 Qualified Certificates

 

Commfides Norge AS

Postboks 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/

29.11.2005

CP/CPS for Commfides SHA256 Class 3 Person High and Person High Employee Certificates

 

Danske Bank

Postboks 4700, 7466 Trondheim

Tlf:
72 90 72 00

Faks:
72 90 72 01

www.danskebank.no

16.02.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

Bankenes ID-tjeneste AS

Postboks 7999, 5020 Bergen

Tlf:
55 21 78 12

Faks:
55 21 75 94

-

22.05.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

DNB Bank ASA

0021 Oslo

Tlf:
03 000

Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

28.06.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utstederOm RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Nordea Bank Norge ASA

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00

Faks:
22 48 84 70

http://www.nordea.no/

29.06.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00

Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

30.06.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50

Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

03.07.2006

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50

Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

05.01.2007

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

24.09.2010

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til ansatte

Sentrallagret løsning

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

DNB Bank ASA

0021 Oslo

Tlf:
03 000
Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

24.10.2010

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

BankID på mobil

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

 

09.02.2011

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

BankID på mobil

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Postboks 778 sentrun, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

21.02.2011

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

BankID på mobil

 

RA som er tilknyttet utsteder

 

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

 

Statoil ASA

Postboks 8500, 4035 Stavanger 

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51 

http://www.statoil.com/

08.05.2009

Statoil Policy Disclosure Statement

 

Nordea Bank Norge ASA

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00

Faks:
22 56 81 80

http://www.nordea.no/23.04.2013Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunderBankID på mobil

Bankenes ID-tjeneste AS 

Postboks 7999, 5020 Bergen

Tlf:
55 21 78 12
Faks:
55 21 75 94

 5. mars 2014Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunderRA som er tilknyttet utsteder

Angivelse av at sertifikatet er kvalifisert

Det følger av lov om elektronisk signatur § 4 annet ledd bokstav a) at kvalifiserte sertifikater skal inneholde en angivelse av at sertifikatet er utstedt som et kvalifisert sertifikat. Det følger av forarbeidene at det ikke er tilstrekkelig med en henvisning til et annet dokument, for eksempel en sertifikatpolicy, hvor dette fremgår.

Sentrallagret løsning

Nkom har akseptert at en sentrallagret løsning kan oppfylle kravene til kvalifisert sertifikat forutsatt at det er sikret at kun innehaver av sertifikatet har adgang til den private nøkkelen og at kun innehaver kan disponere nøkkelen. Dette er et absolutt krav. Sertifikatutsteder skal altså ikke ha noen mulighet til å få adgang til den private nøkkelen og skal ikke kunne kopiere denne. Dersom den private nøkkelen skulle bli ødelagt eller komme bort, kan ikke signaturen lenger brukes og sertifikatet må trekkes tilbake. Nkom har kommet til at en slik løsning er innfor kravene i esignaturloven § 14.

BankID på mobil

BankID på mobil er en løsning for elektronisk identifisering og signering hvor den private nøkkelen er lagret i mobiltelefonens SIM-kort. BankID på mobil krever egen PIN-kode for å få tilgang til den private nøkkelen og kan bare benyttes gjennom en definert sikkerhetskanal. BankID på mobil er utviklet av bankene i samarbeid med Telenor og ble lansert mars 2009.

Om RA (registreringsautoritet) for Norsk Bank ID

Registreringsautoritet (RA) for Norsk BankID har følgende funksjoner:

  • Skal kontrollere og stadfeste identiteten av personkunder.
  • Skal sammenstille og videresende til utsteder informasjon om personkunden som er nødvendig for å kunne utstede et BankID sertifikat.
  • Skal legge til rette for at det blir brukt eller tildelt et riktig entydighetsbegrep for å identifisere sertifikatholder/personkunden.
  • Skal veilede og hjelpe personkunden i registreringsprosessen.
  • Skal legge til rette for nøkkelgenerering i det sentrale nøkkellageret.
  • Skal ha mulighet til å initiere sperring av sertifikater.
  • Skal etterkomme krav i relevante deler av sertifikatpolicy for BankID og sertifikatpraksis for utsteder samt andre relevante dokumenter for BankID.

For videre spørsmål, kontakt Nkom på telefon 22 82 46 00 eller e-post firmapost@nkom.no.

Skjema