Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Elektromagnetisk stråling Strålingskalkulator Strålingskalkulator
Sist oppdatert

Strålingskalkulator

Med denne kalkulatoren kan du enkelt beregne stråling fra basestasjoner for mobiltelefoni. Velg type basestasjon og sett inn antall meter fra stasjonen til det punktet du vil måle. Denne informasjonen er tilgjengelig på Finnsenderen.no. (Hold musepekeren over basestasjonen du er interessert i, så ser du hva slags stasjon det er. Bruk avstandsmåleren (høyreklikk) for å anslå antall meter.)

Kalkulatoren regner ut eksponeringen fra EN sender og med antagelsen at man befinner seg i antennens hovedstråleretning. Når det er flere antenner på et senderpunkt, vil alle bidra til totaleksponeringen. Denne vil være lik summen av eksponeringen fra hver enkelt antenne.

Resultatet vises i prosent av tillatt grenseverdi. Grønn tallvisning betyr under grenseverdien, rød tallvisning betyr på eller over grenseverdien. Hvis resultatet for eksempel er 2,5 %, er verdien 97,5 % under tillatt grenseverdi.

Resultatet vises også i den store firkanten: hvis hele det firkantete feltet er rødt, er resultatet på grenseverdien eller høyere. Hvis ikke hele feltet er rødt, er verdien under grenseverdien. Hvis det er flere sendere på punket du er interessert i, summerer du verdiene.

Se Statens stråleverns hjemmeside for informasjon om stråling og helse.

Verdiene blir fylt inn og beregnet med maksimale standardverdier.

Avstand må legges inn manuelt.

Velg tjeneste: