Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Elektromagnetisk stråling Strålingskalkulator Strålingskalkulator (avansert)
Sist oppdatert

Strålingskalkulator (avansert)

Feltstyrken eller effekttettheten fra en sender kan ved hjelp av enkle matematiske formler lett regnes ut hvis man kjenner noen få tekniske parametre for senderstasjonen.

Kalkulator er nederst på denne siden.

Jo flere detaljer man har, jo mer nøyaktig vil svaret bli.

I kalkulatoren nedenfor er det lagt inn standardverdier for de mest vanlige radiotjenestene som man kommer i befatning med. Dette er GSM 900 (første generasjons GSM mobiltelefonsystem), GSM 1800 (andregenerasjons GSM mobiltelefonsystem), UMTS (tredje generasjons mobiltelefonsystem, også kalt 3G), DECT (trådløse telefoner) og WLAN (vanlige trådløse datanett). Når man velger en av disse tjenestene i den øverste nedtrekksmenyen fylles kalkulatoren med standardverdier for frekvens, sendereffekt og antenneforsterkning.

Når man legger inn avstanden mellom senderantennen og der man står, vil kalkulatoren regne ut:

  • Effekttetthet [mW/m²] eller [W/m²] 
  • Feltstyrke [mV/m] eller [V/m] 
  • Magnetisk flukstetthet [µT] 
  • Eksponeringsfaktor [‰] eller [%] 
  • Grenseverdiene i henhold til ICNIRP for den aktuelle frekvensen er angitt nederst.

Dersom man kjenner nøyaktig frekvens, sendereffekt og antenneforsterkning kan man selvfølgelig legge inn alle verdiene selv.

Det gjøres oppmerksom på at den feltstyrken/effekttettheten som blir regnet ut representerer den høyeste verdien som teoretisk kan være rett foran senderantennen i den avstanden som er lagt inn i kalkulatoren.

Dersom man står bak, under, over eller til siden for senderantennen vil feltstyrken/effekttettheten alltid være lavere enn det som blir utregnet. Se også antennediagrammene som vises når man velger noen av tjenestene i kalkulatoren.

Ved å klikke på de blå spørsmålstegnene vil man få litt tilleggsinformasjon til de forskjellige feltene i kalkulatoren.

Dersom man er usikker på hvilke verdier som skal legges inn, har spørsmål om hvilke typer sendere som er i nærheten eller lurer på noe som har med utregningene å gjøre, kan man ta kontakt med Nkom på tlf: 22 82 46 00 eller firmapost@nkom.no.

Gjelder det vurderinger av om de nivåene man utsettes for kan være helseskadelige, vil Statens strålevern kunne være behjelpelig med informasjon. Se deres hjemmeside, www.nrpa.no for mer informasjon.

Verdiene blir fylt inn og beregnet med maksimale standardverdier.

Avstand må legges inn manuelt.

Velg tjeneste eller legg inn verdiene manuelt:

Avstand må legges inn manuelt.

Velg tjeneste eller legg inn verdiene manuelt: