Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Elektromagnetisk stråling Elektromagnetisk felt Eksponering og installatører
Sist oppdatert

Eksponering og installatører

Grenseverdiene for yrkeseksponerte personer er satt høyere enn for den vanlige befolkningen. Dette fordi det er antatt at de som blir eksponert gjennom utøvelsen av sitt yrke, er klar over dette og har nødvendig kompetanse til eventuelt å avgrense eksponeringen.

Eksponeringen for elektromagnetisk stråling øker jo nærmere antennene man befinner seg. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Statens strålevern har i samarbeid med mobiloperatørene og installasjonsbransjen utført målinger for typiske antenneinstallasjoner. 

Disse er brukt til å utarbeide skisser og beregne sikkerhetssoner foran antennene. Videre er det utarbeidet en informasjonsfolder rettet mot for installatører.

Grenseverdien for yrkeseksponering er avhengig av i hvilket frekvensområde utstyret sender. Verdiene oppgis som effekttetthet og har betegnelsen watt per kvadratmeter (W/m2).

Frekvensområde

Grenseverdi (W/m2)

10 – 400 MHz

10

400 – 2000 MHz

10 – 50

2 – 300 GHz

50

 
Eksponeringen øker jo nærmere antennene man befinner seg. I de arbeidssituasjonene hvor det er nødvendig å oppholde seg nær antenner, kan grenseverdiene bli overskredet.