Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Markedskontroll Resultat av markedskontroller Xplora IF-W510S smartklokke for barn
Sist oppdatert

Xplora IF-W510S smartklokke for barn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte høsten 2017 markedskontroll av Xplora IF-W510S smartklokke for barn.

Nkom kontrollerte at merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk.

Xplora IF-W510S eskeXplora IF-W510S utstyr

Resultat av kontrollen

Merking

Merkingen var ikke i henhold til forskrift Forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften).

Hverken utstyret, emballasje eller medfølgende dokumentasjon var merket med:

  • adresse til produsent/produsentens representant innenfor EØS
  • navn og adresse til importør til EØS

Dokumentasjon

Krav om informasjon til bruker var ikke oppfylt da det ikke fulgte med informasjon om frekvensbruk og maksimal utgangseffekt.

Konklusjon

Importør ble gjort oppmerksom på avvikene og har i ettertid rettet opp merking og dokumentasjon. Xplora IF-W510S kan derfor fortsatt selges på det norske markedet.