Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Markedskontroll Resultat av markedskontroller TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter) for kommunikasjon over kraftnett
Sist oppdatert

TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter) for kommunikasjon over kraftnett

Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte våren 2013 markedskontroll av TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter) som er utstyr for kommunikasjon over kraftnett («powerline communication»).
TP-LINK TL-PA511 eske TP-LINK TL-PA511 eske bak
Figur 1. Forsiden av emballasjen til TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter) Figur 2. Baksiden av emballasjen til TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter)
TP-LINK TL-PA511 utstyr TP-LINK TL-PA511 utstyr bak
Figur 4. Oversiden av TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter) Figur 3. Undersiden av TP-LINK TL-PA511 (AV500 Gigabit Powerline Adapter)

PT kontrollerte om merkingen av utstyret, samsvarserklæringen og informasjonen som ble gitt til bruker var i henhold til gjeldende regelverk. Det ble også gjort målinger på radioen for å undersøke om den oppfylte utvalgte parametre i standarden EN55022.

Resultat av kontrollen

Tekniske krav

Det følger av EMC-forskriftens § 5 hvilke grunnleggende EMC-krav som stilles til utstyret.

For å kontrollere om utstyret tilfredsstiller de tekniske kravene er det utført målinger av utvalgte parametere i henhold til følgende EMC-standarder:

  • EN 55022:2010
    • CISPR 22:2008

Utstyret oppfyller ikke kravene i CISPR 22 i kapitlene «Limits of mains terminal disturbance voltage» og «Limits for radiated disturbance».

Administrative krav

Etter EMC-forskriften § 11 tredje ledd skal navn og adresse på produsentens autoriserte representant i EØS vedlegges.
 
Det fremgår ikke av merkingen eller vedlagt dokumentasjon hva som er adressen til den autoriserte representanten i EØS. Dette er ikke tilfredsstillende.

Konklusjon

PT varslet vedtak om stans i omsetning. Leverandør har stanset omsetning av disse produktene i Norge.