Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Markedskontroll Resultat av markedskontroller

Markedskontroll

Dette er en liste over gjennomførte markedskontroller.

Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket mangler ved markedskontroll av smartklokken GPSforbarn Viksfjord, har Nkom anmodet leverandøren om å rette manglene.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket administrative mangler ved markedskontroll av DAB-adapteren Pure Highway 400 har Nkom anmodet leverandøren om å rette manglene, og sørge for at utstyr som omsettes heretter oppfyller både de administrative og tekniske kravene som følger av gjeldende regelverk for radioutstyr.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket administrative mangler ved markedskontroll av DAB-adapteren Tiny Audio C5 har Nkom anmodet leverandøren om å rette manglene, og sørge for at utstyret som omsettes heretter oppfyller både de administrative og tekniske kravene som følger av gjeldende regelverk for radioutstyr.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket administrative mangler ved markedskontroll av DAB-adapteren Tiny Audo C3+ har Nkom anmodet leverandøren om å rette manglene, og sørge for at utstyr som omsettes heretter oppfyller både de administrative og tekniske kravene som følger av gjeldende regelverk for radioutstyr.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket mangler ved markedskontroll av smartklokken Wonlex GW300, har leverandøren stanset omsetning av utstyret.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket mangler ved markedskontroll av smartklokken Wonlex GW100, har leverandøren stanset omsetning av utstyret.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket mangler ved markedskontroll av smartklokken DFyou DF25G, har leverandøren stanset omsetning av utstyret.
Etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avdekket mangler ved markedskontroll av smartklokken GPSforbarn Viksfjord, har leverandøren stanset omsetning av utstyret.