Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Markedskontroll Om markedskontroll
Sist oppdatert

Om markedskontroll

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at omsetning av radio-, teleterminal-, og nettutstyr er i samsvar med regelverket gjennom systematisk markedskontroll.

Hvorfor er det viktig med markedskontroll?

Markedskontrollen har som oppgave å verifisere at produktene er i samsvar med gjeldende krav og det produsenten selv hevder i produktets samsvarserklæring. I noen tilfeller verifiseres det avvik fra kravene, og det er viktig at dette fanges opp og korrigeres.

I tilfeller hvor det viser seg at utstyr ikke overholder fastsatte krav, kan myndighetene vedta omsetningsstans. Dette reduserer muligheten for at sluttbruker ender opp med produkter som har egenskaper som ikke er i henhold til fastsatte krav.

Selv om Nkom kontrollerer at utstyr overholder fastsatte krav, er ikke dette en garanti for at produktet fungerer slik sluttbruker forventer. Et produkt kan for eksempel overholde tekniske krav, selv om funksjonaliteten kan være mangelfull.

I slike tilfeller ligger det utenfor Nkoms mandat å teste funksjonaliteten.

Nkoms rolle i markedskontroll

Nkom er myndighet og tilsynsorgan innenfor sektoren for elektronisk kommunikasjon.

Den tekniske delen av tilsynet har, blant annet, til oppgave å identifisere og stoppe ulovlig omsetning og bruk av utstyr som tilbys i markedet.

Dette gjelder utstyr som kommer inn under

Nkoms markedskontroll sjekker at utstyr oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og bruk av radiospektrum samt særskilte funksjonelle krav.

I tillegg arbeider Nkom for at forbrukerne og markedets øvrige aktører har den nødvendige kunnskap om aktuelt regelverk og informasjon om markedet.

I enkelte tilfeller testes også utstyrets funksjonalitet. Dette gjelder for eksempel skredsøkerutstyr, maritimt utstyr som inngår i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) og AIS.

Utvelgelse av utstyret som skal underlegges markedskontroll gjøres på basis av Nkoms systematiske observasjoner av produkter og aktører på markedet, klage fra brukere eller som en del av felles markedskontrollkampanjer i EU.