Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Import og salg Registrering av importør og forhandler
Sist oppdatert

Registrering av importør og forhandler

Virksomheter som produserer eller importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registrere seg hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Registreringsplikten er gitt i forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr (registreringsforskriften).

Formålet med registreringen er blant annet å lette tilsynet med import og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr, og å sikre at leverandører, radioforhandlere og brukere får nødvendig informasjon. 

Virksomhet som produserer/importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registreres som leverandør

Virksomhet som omsetter radioutstyr som krever frekvenstillatelse, skal registreres som radioforhandler

Virksomhet som er registrert leverandør behøver ikke å registrere seg som radioforhandler. 

Ved registrering skal det brukes et eget registreringsskjema.

Registreringen skal inneholde opplysninger om:  

  • virksomhetens navn
  • adresse
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • organisasjonsnummer 
  • kontaktperson 

Registrering er tilknyttet organisasjonsnummer og kan ikke overdras. 

Sektoravgift

Registrert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Sektoravgift for registrert leverandør og radioforhandler er gitt i § 19. Sektoravgift for en registrert leverandør av radio- og terminalutstyr er kr 8 670. Sektoravgift for en registrert radioforhandler er kr 1 850.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når registreringa er gyldig 1. januar.

Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret for registreringer gitt mellom 1. januar og 1. juli. Blir det gitt registreringer etter 1. juli, skal det betales halv sektoravgift.

Skjema

Roller i Altinn (e-skjema)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Rollen som benyttes er "Utfyller/innsender".

Les mer om roller og rettigheter: