Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Import og salg Importørers og forhandleres informasjonsplikt ved salg av radioutstyr
Sist oppdatert

Importørers og forhandleres informasjonsplikt ved salg av radioutstyr

For mye av radioutstyret som er til salgs i Norge og resten av EØS gjelder det at brukeren må ha en egen tillatelse for å kunne bruke utstyret. Det er også begrensninger i hvilke frekvenser som kan benyttes, hvordan utstyr kan brukes og hva det kan brukes til. Dette har importører og forhandlere av radioutstyr plikt til å informere kunden om.

Det stilles krav til at importører og forhandlere gir brukerveiledning og informasjon om bruk av frekvenser og nødvendige tillatelser til sine kunder ved markedsføring og salg av radioutstyr. Disse pliktene følger av registreringsforskriften.

Feil bruk av frekvenser, eller at den som bruker utstyret ikke har nødvendige tillatelser, kan få svært alvorlige konsekvenser dersom samfunnsviktige tjenester som mobiltelefoni eller nødtjenester blir forstyrret. Det er derfor svært viktig at brukerne av radioutstyr har nødvendig kunnskap om bruken av sitt utstyr. Forhandlere og importører må derfor informere sine kunder om hvilke regler som gjelder for bruk av hvert enkelt utstyr de overlater til kunde.

For å sikre at kundene får nødvendig informasjon anbefaler Nkom at dette gjøres med tydelige oppslag i butikker og muntlig ved selve salget. Ved salg gjennom nettbutikk hvor kontakten med kundene ikke er like direkte, bør det gis tydelig informasjon på nettsiden for hvert enkelt produkt.