Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Mobilforsterkere (repeatere)
Sist oppdatert

Forsterkere for mobiltelefonsystemer

Mobilforsterkere, ofte omtalt som repeatere, bruker frekvensressurser som det kreves tillatelse for å bruke. Bruk av mobilforsterkere krever derfor tillatelse fra nettoperatørene. Omsetningsleddet er pliktig til å informere om dette.

Nettoperatørenes tillatelse til bruk av frekvensspekteret er gitt med hjemmel i ekomloven § 6-2.

Ved markedsføring og omsetning av forsterkere for mobiltelefonsystemer skal det gis informasjon til brukeren om hvilke begrensninger som gjelder for bruk, jfr. registreringsforskriften §§ 5 og 6.

Forslag til informasjon som skal gis:

Det er ikke lov å bruke mobilforsterkere uten tillatelse fra aktuell nettoperatør

Mobilforsterkere, også kalt repeatere, anvender frekvensressurser som det kreves tillatelse til å bruke. Det er nettoperatørene som innehar disse rettighetene i frekvensbånd for mobiltelefoni. Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 kan ikke frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret tas i bruk uten at det foreligger tillatelse fra myndigheten. Bruk av mobilforsterkere krever tillatelse fra nettoperatørene. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Installasjon av signalforsterkere krever kunnskap om frekvensplanlegging, radiomålinger og justering av utgangseffekt for å unngå at man forstyrrer andre radiobrukere.

Mobilforsterkere skal, som alt annet landbasert radioutstyr, være CE-merket i samsvar med forskrift om EØS-krav til radioutstyr.

Virksomhet som installerer signalforsterkere skal ha autorisasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.