Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Kommunikasjon over strømnettet (PLT)
Sist oppdatert

Kommunikasjon over strømnettet

Utstyr for kommunikasjon over strømnettet finnes i forskjellige varianter for forskjellige bruksområder. Utstyret kan forårsake forstyrrelser på annen elektronisk kommunikasjon og elektrisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i internasjonalt arbeid for å utarbeide standarder for teknologien.

Smalbåndsoverføring er den enkleste formen kommunikasjon over strømnettet og brukes for fjernavlesing av strømmålere og/eller overføring av styresignaler for lavspenningsnettet (230 Volt). Bredbåndsaksess er en annen variant som omfatter overføring av elektronisk kommunikasjon mellom nettstasjon og bolig. Bredbåndaksess kan også omfatte den husinterne spredningen.

Hjemmenett/LAN er en tredje variant av kommunikasjon over strømledningen som ofte kalles «homeplug» eller «homeplug ethernet». Utstyret består vanligvis av små bokser («homeplugs») som plugges inn i de vanlige strømkontaktene. En av boksene koples til telenettet, mens de andre boksene koples til hvert enkelt brukerutstyrs telekontakt.

Det finnes forskjellige begreper for disse systemene som bruker strømforsyningsnettet som transmisjonsmedium, for eksempel:

  • Power Line Communication (PLC)
  • Power Line Telecommunication (PLT)
  • Power Line Networking (PLN)
  • Broadband over Power Lines (BPL)
  • Homeplug («hjemmenett»)
  • Homeplug ethernet 
  • LAN over strøm

Man bør være oppmerksom på at overgangene og skillene mellom disse forskjellige begrepene ikke alltid er like klare. Så for eksempel «PLT» i en tekst kan bety det samme som «PLC» i en annen tekst.

Norsk regelverk

Nkom regulerer kommunikasjon over strømnettet på lik linje med annen teknologi.

Ekomloven, forskrift om elektromagnetisk kompabilitet (EMC) for kommunikasjon og forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr inneholder krav knyttet til utstyr som markedsføres, omsettes og brukes i Norge.

Europeisk standardisering

EU-kommisjonen har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene mandat til å lage standarder for å måle utsendt støy fra kommunikasjon over strømnettet.

EN 50065-1:2011 er en harmonisert EMC-standard med emisjonskrav for smalbåndsoverføring over lavspenningsnettet.

EN 50561-1:2013 (innebærer bruk av EN 55022:2010 for «radiated emissions») er harmonisert EMC-standard som kan brukes for å demonstrere samsvar med EMC-kravene for bredbåndskommunikasjonsprodukter beregnet for bruk over strømnettet (lavspenningsnettet) i hjemmene våre.

Forstyrrelser

Smalbåndssystemer kan føre til akustisk støy (during/piping) i utstyr som er koblet til strømnettet i huset, for eksempel i downlights, sparepærer, oljefylte elektriske varmeovner, PC-er og TV-apparater.

Bredbåndssystemer og homeplugs kan gi uønsket utsending av radiosignaler på grunn av de fysiske egenskapene til strømforsyningsnettet som i utgangspunktet ikke er laget for overføring av slike signaler. Dette kan føre til forstyrrelser påradiotjenester.

Klager

Man kan klage til Nkom dersom man opplever støyproblemer knyttet til kommunikasjon over strømnettet.

Primært bør involverte parter finne en løsning i fellesskap.