Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr GPS-forsterkere (repeatere)
Sist oppdatert

Informasjon om GPS-forsterkere

GPS-forsterkere, også omtalt som GPS-repeatere, inneholder radiosendere. Bruk av slikt utstyr krever tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tillatelse fra Nkom må innhentes før utstyret tas i bruk. Formålet med en slik tillatelse er å beskytte ordinær bruk av GPS. Utstyret skal være CE-merket.

Bruken av satellittnavigasjonssystemet GPS har blitt svært utbredt. Samfunnet har gjort seg mer og mer avhengig av dette navigasjonssystemet, og allmennheten bruker også systemet mer og mer både i forbindelse med jobb og til privat bruk.

I den senere tid har det kommet GPS-forsterkere på markedet. Disse omtales også som GNSS-forsterkere (GNSS – Global Navigation Satellite Service). GNSS omfatter satellittnavigasjonssystemene GPS (amerikansk), GLONASS (russisk) og Galileo (europeisk). GPS-forsterkere er utstyr med en utendørsmontert antenne som mottar GPS-signaler. Disse føres med kabel til et innendørsmontert utstyr som forsterker og sender ut signalene. GPS-forsterkere brukes gjerne i garasjer hvor utrykningskjøretøyer er parkert slik at GPS- utstyret i disse kjøretøyene får riktig posisjon uten å behøve å vente på den vanlige synkroniseringsprosessen. GPS-forsterkere brukes også i verkstedhaller og hangarer hvor utstyr som inneholder GPS-mottakere repareres og vedlikeholdes. GPS-forsterkere kan ikke brukes til posisjonering der GPS-signaler fra satellittene ikke er tilgjengelige.

Trygg og sikker posisjonsbestemmelse ved hjelp av GPS er av stor og økende viktighet for samfunnet. Det er derfor viktig at mottak av GPS-signaler ikke forstyrres av andre radiosystemer. GPS-forsterkere kan forstyrre mottakingen av GPS-signaler hvis de ikke er konstruert riktig, eller ikke blir montert slik som produsentene av utstyret foreskriver.

Bruk av GPS-forsterkere krever tillatelse fra Nkom. Nkom vil følge anbefalingene i dokumentet ECC RECOMMENDATION (10)02 ved behandling av søknader om bruk av frekvenser for GPS-forsterkere. Det vil kun bli gitt tillatelse til bruk av stasjonære GPS-forsterkere som sender GPS-signaler innendørs.

GPS-forsterkere skal være CE-merket i samsvar med forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Denne forskriften innfører radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU i norsk rett. CE-merking er produsentens bekreftelse på at utstyret er i samsvar med europeiske krav, og slik merking er en forutsetning for lovlig omsetning i Europa.

For GPS-forsterkere er de grunnleggende kravene til EMC gitt av standardene EN 301 489-1 og EN 301 489-3, og de grunnleggende kravene til effektiv bruk av frekvensspekteret er gitt av standarden EN 302 645.

Markedsføring og omsetning av GPS-forsterkere skal være i samsvar med forskrift om EØS-krav til radioutstyr og forskrift av 15. mars 2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr (registreringsforskriften). I henhold til registreringsforskriften skal firmaer som importerer GPS-forsterkere være registrert som leverandør hos Nkom. Videre skal firmaer som distribuerer GPS-forsterkere uten å importere utstyret selv, være registrert som radioforhandler hos Nkom.