Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr GNSS-forsterkere (repeatere)
Sist oppdatert

Informasjon om GNSS-forsterkere, inkludert GPS-forsterkere

GNSS-forsterkere, også omtalt som GNSS-repeatere, inneholder radiosendere. Bruk av slikt utstyr krever tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tillatelse fra Nkom må innhentes før utstyret tas i bruk. Formålet med en slik tillatelse er å beskytte ordinær bruk av GNSS. Utstyret skal være CE-merket.

Bruken av satellittnavigasjonssystemer, som for eksempel GPS, har blitt svært utbredt. Samfunnet har gjort seg mer og mer avhengig av slike navigasjonssystem er, og allmennheten bruker også systemer mer og mer både i forbindelse med jobb og til privat bruk.

GNSS omfatter satellittnavigasjonssystemene GPS (amerikansk), GLONASS (russisk), Galileo (europeisk) og BeiDou (kinesisk). GNSS-forsterkere er utstyr med en utendørsmontert antenne som mottar GNSS-signaler. Disse føres med kabel til et innendørsmontert utstyr som forsterker og sender ut signalene igjen. GNSS-forsterkere brukes gjerne i garasjer hvor utrykningskjøretøyer er parkert, slik at GNSS-utstyret i disse kjøretøyene får riktig posisjon uten å behøve å vente på den vanlige synkroniseringsprosessen. GNSS-forsterkere brukes også i verkstedhaller og hangarer hvor utstyr som inneholder GNSS-mottakere repareres og vedlikeholdes. GNSS-forsterkere kan ikke brukes til posisjonering der GNSS-signaler fra satellittene ikke er tilgjengelige.

Trygg og sikker posisjonsbestemmelse ved hjelp av GNSS er av stor og økende viktighet for samfunnet. Det er derfor viktig at mottak av GNSS-signaler ikke forstyrres av andre radiosystemer. GNSS-forsterkere kan forstyrre mottakingen av GNSS-signaler hvis de ikke er konstruert riktig, eller ikke blir montert slik som produsentene av utstyret foreskriver.

Bruk av GNSS-forsterkere krever tillatelse fra Nkom. Nkom vil følge anbefalingene i dokumentet ECC RECOMMENDATION (10)02 ved behandling av søknader om bruk av frekvenser for GNSS-forsterkere. Det vil kun bli gitt tillatelse til bruk av stasjonære GNSS-forsterkere som sender GNSS-signaler innendørs.

GNSS-forsterkere skal være CE-merket i samsvar med forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Denne forskriften innfører radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU i norsk rett. CE-merking er produsentens bekreftelse på at utstyret er i samsvar med europeiske krav, og slik merking er en forutsetning for lovlig omsetning i Europa.

For GNSS-forsterkere er de grunnleggende kravene til EMC gitt av standardene EN 301 489-1 og EN 301 489-3, og de grunnleggende kravene til effektiv bruk av frekvensspekteret er gitt av standarden EN 302 645.

Markedsføring og omsetning av GNSS-forsterkere skal være i samsvar med forskrift om EØS-krav til radioutstyr og forskrift av 15. mars 2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr (registreringsforskriften). I henhold til registreringsforskriften skal firmaer som importerer GNSS-forsterkere være registrert som leverandør hos Nkom. Videre skal firmaer som distribuerer GNSS-forsterkere uten å importere utstyret selv, være registrert som radioforhandler hos Nkom.