Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomnett Tekniske krav Galvanisk skille
Sist oppdatert

Galvanisk skille

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stiller krav til salg av galvanisk skille sammen med jordet terminalutstyr som kan kobles til et elektronisk kommunikasjonsnett. Kravene har som formål å hindre brannfare ved tilkobling av flatskjerm-TV eller datamaskin med TV-kort til kabel-TV-nett.

Kravene om galvanisk skille er gitt i forskrift 27. september 2005 nr. 1094 om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett (elsikkerhetsforskriften).

I elsikkerhetsforskriften § 4 heter det:

”I nye og ombygde elektroniske kommunikasjonsnett som består av koaksialkabel som føres inn til en bygning, skal skjermen galvanisk skilles fra kabelens skjerm inne i bygningen.”

Det galvaniske skille kan plasseres i siste avgreningsstender eller i kundens antennekontakt.

Med ombygning av kabel-tv-nett menes:

  • Utvidelse av nettets frekvensområde.
  • Bytte av forsterkere og passive komponenter med høyere frekvensområde.
  • Innføring av nye tjenester, eksempelvis retur tjenester

Kun ved feil på kabel eller komponenter kan utskifting skje uten at det anses som en ombygning.

Bakgrunnen for kravene er at det er registrert flere branntilløp når flatskjerm-TV er koblet til kabel-TV-nett og det samtidig har oppstått jordfeil i strømnettet. Faresituasjonen oppstår fordi flatskjerm-TV-er av sikkerhetsklasse 1 har galvanisk forbindelse mellom strømnettets jord og utstyrets kontakt for tilkobling til kabel-TV-nettet. I tillegg til brannfare kan det også oppstå fare for å få elektrisk støt ved berøring av TV-apparatet. Den samme faresituasjonen kan oppstå når for eksempel en PC med TV-innstikkskort kobles til et kabel-TV-nett.

Selg sikkerhetsutstyr med flatskjermer og annet jordet TV-utstyr

Ved salg av flatskjerm eller annet jordet TV-utstyr skal et galvanisk skille selges med. Dette er sikkerhetsutstyr for å hindre brannfare, jf. elsikkerhetsforskriften §5a.

Bruksanvisning for hvordan skillet skal monteres skal følge med i pakken.

Nkom har pålagt å selge det galvaniske skillet med utstyret uansett om kjøperen skal kople flatskjermen til vanlig antenne, kabel-TV-nett eller satellittantenne.

Forbrukerne bør la det galvaniske skillet følge med TV-utstyret hvis de senere velger å selge dette, eller å gi det bort. Forbrukere som allerede har kjøpt flatskjerm eller annet jordet TV-utstyr, anbefales også å kjøpe et galvanisk skille og å la dette følge TV-utstyret gjennom hele dets levetid.