Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomnett Tekniske krav EMC og elsikkerhet
Sist oppdatert

Krav til EMC og elsikkerhet for ekomnett

For elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) stilles det krav til EMC og elsikkerhet, til å anvende bestemte standarder for bygging av nett, og krav til kompetanse hos installerende virksomhet. Nkom fører tilsyn med at kravene overholdes.

Det stilles i dag krav til elektroniske kommunikasjonsnett, herunder krav til utførelse, dokumentasjon og sikkerhet. Det fremgår av ekomloven § 2-3 at det stilles krav til elektronisk kommunikasjonsnett, -tjeneste, tilhørende utstyr, installasjoner og bruk av standarder for å sikre samvirke mellom nett og tjeneste, kvalitet, effektiv utnyttelse av kapasitet i nett som nyttes av flere tilbydere, sikre liv og helse eller unngå skadelig interferens.

Hvilke konkrete krav som stilles til det elektroniske kommunikasjonsnettet følger nærmere av andre bestemmelser i ekomloven, elsikkerhetsforskriften, ekomforskriften, autorisasjonsforskriften og EMC-forskriften. Krav til private ekomnett fremgår av ekomforskriften kapittel 9.

Nkom fører tilsyn med at ekomnett blir bygd etter kravene i regelverket.