Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomnett Informasjon Informasjonsblad
Sist oppdatert

Informasjonsblad

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tidligere laget veiledninger for eiere av ekomnett og virksomheter som installerer og vedlikeholder ekomnett. Den siste veiledningen ble laget i 2007.

Nkom vil heretter utarbeide informasjonsblad som legges ut på vår hjemmeside. Informasjonsbladene har versjonsnummer og omhandler emner fra relevant regelverk og standarder.

Informasjonsblad

Kontakter
Informasjonsbladet inneholder kontaktinformasjon til leverandører av regelverk, standarder, bøker og andre publikasjoner.
Kontakter, versjon: 1.1
Bruk av standarder
Nkom har i sitt regelverk implementert bruk av standarder/normer. På dette informasjonsbladet så har vi gjort en juridisk vurdering av denne bruken.

Bruk av standarder, versjon: 1.1

Netteier – plikter og ansvar
Det stilles krav til den som eier et ekomnett. Informasjon om kravene er gitt i dette informasjonsbladet.

Netteiere, versjon: 1.1

Autorisasjonsplikt
Hvordan kan en virksomhet med flere avdelinger oppfylle sin autorisasjonsplikt? Må alle avdelinger ha sin egen autorisasjon?

Autorisasjonsplikt, versjon: 1.1

Elektroskap og ekominstallasjoner
Regler for elektro- og ekomistallasjoner i samme skap og føringsveier.

Elektroskap og ekominstallasjoner, versjon: 1.1

Arbeid som krever ekomnettautorisasjon
Informasjonsbladet redegjør for hvilke typer arbeid som faller inn under autorisasjonskravet.

Arbeid som krever ekomnettautorisasjon, versjon: 1.2
Hva er elektronisk kommunikasjonsnett
Informasjonsbladet redegjør for hvilke nett som er omfattet av ekomnettautorisasjon.
Hva er et elektronisk kommunikasjonsnett, versjon: 1.2
Dokumentasjon av autorisasjon i anbudsprosess
Informasjonsbladet beskriver fagområdene til autorisasjoner og kan brukes som dokumentasjon i en anbudsprosess.
Dokumentasjon av autorisasjon i anbudsprosess, versjon: 1.1

Nye brannklassifiseringskrav til kabler

Dette informasjonsbladet beskriver de nye kravene til brannklassifisering av kabler

Nye brannklassifiseringskrav til kabler, versjon:1.1

 

Det stilles krav til den som eier et ekomnett. Informasjon om kravene er gitt i dette informasjonsbladet.