Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Tilgangsforpliktelser
Sist oppdatert

Tilgang til bredbåndsnett bygget ut med offentlig støtte

Selskaper som mottar offentlige tilskudd for bredbåndsutbygging må tilby grossisttilgang til de aktuelle bredbåndsaksessene på ikke-diskriminerende vilkår og må offentliggjøre vilkårene for slik tilgang.

De offentliggjorte vilkårene skal være en komplett kontrakt med unntak av informasjon som er unik for den enkelte avtalepart.  Den skal inneholde informasjon om tekniske forhold knyttet til leveranse og drift, priser og øvrige vilkår.  Knyttet til de publiserte standardavtalene skal det også være kontaktinformasjon hos utbygger for forespørsler om grossisttilgang.

Offentliggjøringen skal skje på et tidspunkt som gjør det mulig for tilgangskjøper å ha aktive tjenester til sluttkunder fra samme tidspunkt som utbygger: Vanligvis vil det bety minst 6 måneder før det aktiveres tjenester til sluttkunder.

Utbygger må tilby ulike former for tilgang til infrastrukturen som er etablert med offentlig støtte:

  1. Føringsveier: Eksempelvis trekkrør, kanaler, master, stolper
  2. Direkte tilgang til passive transmisjonsmedier eller funksjonelt sammenlignbar tilgang: Eksempelvis tilgang til enkeltfiber i FTTH P2P-nett eller til VULA i GPON-nett
  3. Grossist bredbåndsaksess via et aktivt grensesnitt («bitstrømaksess»)

For pkt. a), føringsveier, er ikke tilgangsplikten tidsavgrenset.  For tilgangsformene b) og c) er tilgangsplikten begrenset til sju og et halvt år fra standardvilkårene er offentliggjort.
Nøyaktig hvilke tilgangsformer som må tilbys vil avhenge av hva som er teknisk mulig i lys av teknologien som er benyttet.  For FTTH-utbygginger må alle tre former for tilgang tilbys.  Ved tvil kan Nkom kontaktes for rådgivning.  Eksempelvis vil ikke direkte tilgang til passive transmisjonsmedier være relevant for Fixed Wireless Access/radioløsninger.  

Nkom har sammen med sentrale aktører i bransjen etablert Bredbåndsforum som et samarbeidsorgan for bl.a å utforme løsninger for tilgang til nett som bygges med offentlige tilskudd. Det er utarbeidet en overordnet avtalemal for bitstrømstilgang til fiberbaserte bredbåndsnett som kan være nyttig utgangspunkt for den enkelte utbyggers standardavtale. Avtalen er tilgjengelig her.

Nkom tar nå initiativ for å få utarbeidet tilsvarende «kontraktsmaler» for grossisttilgang til passive transmisjonsmedier og føringsveier. 

Nkom vil videre utarbeide en veiledning for prisfastsettelse i statsstøttede nett (grossistpriser).  Denne vil gi grunnlag for både utbyggere, kommuner/fylker som prosjekteiere og for Nkom i sikringen av at grossistprisene er i tråd med kravene i statsstøtteregelverket.  Denne veiledningen vil bli publisert her når den er ferdigstilt i løpet av høsten 2019.