Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbånd Utbygging Tilgangsforpliktelser
Sist oppdatert

Tilgang til bredbåndsnett

Selskaper som mottar offentlige tilskudd må tilby tilgang til de aktuelle bredbåndsaksessene ved anmodning fra andre bredbåndstilbydere som ønsker å levere tjenester. Slik tilgang skal tilbys i minst 7 år etter utbygging og skal skje på ikke-diskriminerende vilkår.

Tilgangsforpliktelsene er detaljert beskrevet i ESAs godkjenning av tilskuddsordningen og omfatter både aktiv og passiv tilgang. Det innebærer at utbygger i utgangspunktet må kunne tilby ulike former for tilgang, f.eks trekkrør, master, fiberkabler, kobberkabler og dessuten levere bredbåndsaksess via et aktivt grensesnitt («bitstrømaksess»).

Nkom har sammen med sentrale aktører i bransjen etablert Bredbåndsforum som et samarbeidsorgan for bl.a å utforme løsninger for tilgang til nett som bygges med offentlige tilskudd. Det er utarbeidet en overordnet rammeavtale for fiberbaserte bredbåndsnett som vil være nyttig for bredbåndsselskaper som mottar anmodning om tilgang. Avtalen er tilgjengelig her.

Denne avtalen utelukker ikke at også andre tilgangsformer kan være aktuelle. Dersom partene ikke blir enige om vilkårene for tilgang kan Nkom gi ytterligere veiledning, og vil også behandle formelle klagesaker.