Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte 2019
Sist oppdatert

Bredbåndsstøtte 2019

Stortinget har bevilget 199.750.000 kroner til bredbåndsstøtte i 2019. Samferdselsdepartementet har fastsatt nye retningslinjer for bredbåndsstøtte som gjelder for 2019.

Under «Relaterte dokumenter» finner du Nkoms oversendingsbrev til fylkene med departementets retningslinjer for 2019.

For 2019 er fordelingsnøklene og den økonomiske rammen for hvert fylke slik:

Fylke

Husholdn.
("HH") 'totalt

Ant. HH uten
min. 10 Mbit/s

Ant.  HH m/xDSL
10-30 Mbit/s

Sum hush.

Fordeling 2019

Beløp per fylke 2019

Akershus

                 258 161

                     1 886

357

             2 243

7,21 %

 kr         14 402 156

Aust-Agder

                    52 273

                        942

191

             1 133

3,64 %

 kr           7 273 028

Buskerud

                 125 680

                     1 079

173

             1 252

4,03 %

 kr           8 040 161

Finnmark

                    34 356

                     1 057

15

             1 072

3,45 %

 kr           6 885 616

Hedmark

                    92 354

                     2 721

426

             3 147

10,12 %

 kr         20 206 891

Hordaland

                 236 594

                     1 127

188

             1 315

4,23 %

 kr           8 445 422

Møre og Romsdal

                 117 658

                     1 766

402

             2 168

6,97 %

 kr         13 923 244

Nordland

                 111 148

                     3 313

628

             3 941

12,67 %

 kr         25 303 741

Oppland

                    88 746

                     1 555

167

             1 722

5,53 %

 kr         11 054 415

Oslo

                 340 444

                             6

2

                     8

0,00 %

 Note 1)

Rogaland

                 201 313

                        916

286

             1 202

3,86 %

 kr           7 717 245

Sogn og Fjordane

                    47 402

                     1 191

109

             1 300

4,18 %

 kr           8 348 974

Telemark

                    80 342

                        861

99

                 960

3,08 %

 kr           6 160 784

Troms

                    78 127

                     1 439

94

             1 533

4,93 %

 kr           9 844 878

Trøndelag

                 216 646

                     4 597

901

             5 498

17,67 %

 kr         35 299 031

Vest-Agder

                    82 590

                     1 152

145

             1 297

4,17 %

 kr           8 324 606

Vestfold

                 112 662

                        261

34

                 295

0,95 %

 kr           1 891 869

Østfold

                 132 761

                        964

68

             1 032

3,32 %

 kr           6 627 938

Norge totalt

        2 409 257

            26 833

4 285

      31 118

100 %

 kr      199 750 000

Note 1) Beløpet som etter fordelingsnøkkelen tilfalt Oslo var under 100.000, og er derfor i tråd med SD’s retningslinjer omfordelt etter samme nøkkel til de øvrige fylkene.