Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Offentlig støtte til bredbåndsutbygging
Sist oppdatert

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Tilskuddsordningen fra staten har vært forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspill med fylkeskommunene, mens de nye regionene vil overta ansvaret fra 2020.  I tillegg har kommuner og fylkeskommuner bidratt med støttemidler inn i prosjekter.   For bredbånds prosjekter hvor det ikke inngår midler fra staten/Nkom, har støttegiver selv ansvar for å sikre at støtten er lovlig, og kan kontakte NFD for veiledning i denne sammenheng.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke ved hjelp av en fordelingsnøkkel basert på de årlige dekningsundersøkelsene Nkom foretar hvert år.

Det er fylkeskommunene som behandler søknader fra kommuner og kontrollerer at prosjektforslagene tilfredsstiller kravene. Fylkeskommunene prioriterer forslagene i sitt fylke og sender inn innstilling til Nkom. Nkom kontrollerer at prosjektporteføljen tilfredsstiller de overordnede kravene på fylkesnivå før pengene utbetales.