Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Lokale bredbåndstildelinger
Sist oppdatert

Bredbåndsprosjekter med lokale tilskuddsmidler

I tillegg til den statlige tilskuddsordningen som forvaltes av Nkom er det mulig for lokale myndigheter å gi egne tilskudd til bredbåndsutbygging. Dette kan skje i.h.t GBER-regelverket (General Block Exemption Regulation) også kalt «Gruppeunntaket».

Gruppeunntaket inneholder en liste over visse tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA og som derfor anses som forenlig med EØS-avtalen, bl.a støtte til bredbåndsutbygging. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon på forhånd. Men det skal sendes melding til ESA via Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Nærmere informasjon om regelverket, meldeplikten og skjemaet som skal brukes finnes på NFDs nettside:
https://www.regjeringen.no/nb/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/?regj_oss=10

Det er et krav at støttegiver publiserer informasjon om tildelingene. I tabellen under har Nkom samlet informasjon fra fylkeskommunene om bredbåndsnett som bygges med lokale tilskudd gitt under Gruppeunntaket. Disse nettene har tilgangsforpliktelser på samme måte som i den statlige tilskuddsordningen.

FylkeKommune/stedsnavnTilskuddAnt. husstander
(Dekning)
UtbyggerTeknologi
Nord-Trøndelag  Røyrvik2 000 000   
   Leksvik-Vanvikan3 100 000   
   Ekne i Levanger1 400 000 NTEFiber
   Horjem i Snåsa540 000   
   Val i Nærøy892 500   
      
TromsKvæfjord, Borkenes-Bremnes3 275 000200 Fiber
      
Vest-AgderAudnedal
«Hele kommunen»
4 440 000110Altifiber ASFTTH
   Marnardal
«Hele kommunen»
10 000 000504Altifiber ASFTTH
 Hægebostad/Eiken, Bryggeså475 000244AltifiberFTTH
   Kvinesdal/ Øye-Åse700 000288AltifiberFTTH
   Lindesnes/Udland467 50045TelenorFTTH
   Lyngdal/Svennevik300 00032TelenorFTTH
   Farsund/Kviljo,Hananger,
Stokke
400 000127AltifiberFTTH
      
Aust-AgderRisør/Akland, Moen,Bosvik,Lindland,Røysland,Torskeberg908 500352TelenorFTTH
 Froland/Kirkebygda200 000140TelenorFTTH
 Gjerstad/Sundeområdet647 500205TelenorFTTH
 Grimstad/Reddal700 000103TelenorFiber/
kobber
 Tvedestrand500 000187TelenorFTTH