Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Dekningsinformasjon
Sist oppdatert

Dekningsinformasjon

Her kan du laste ned dekningskart som bilder eller som shapefiler. Nkom har også tilgjengeliggjort en oversikt over hastigheter på husstandsnivå samt en oversikt over Telenors nedleggingsplaner av kobbernettet.

Dekningskart som kan lastes ned som grafisk filformat (.png) på kommunenivå og shapefiler (.shp) på nasjonalt nivå inneholder bredbåndsdekning for husstander oppdelt i hastighetsklasser. Hvert kvadrat på 100x100 meter representerer en eller flere husstander for den respektive hastighetsklassen.

Ved feil i kartene, kontakt firmapost@nkom.no.

Dekningskart - illustrasjon

Figur: viser fargekodene på et dekningskart for 30 Mbit/s uten DSL. 

 • Rød kvadrat betyr at ingen husstander innenfor kvadratet har dekning.
 • Grå kvadrat betyr at noen av husstandene innenfor kvadratet har dekning.
 • Svart kvadrat betyr at alle husstander innenfor kvadratet har dekning.

Last ned dekningsinformasjon

Shape

I mange tilfeller vil det for en utvikler være mest hensiktsmessig å laste ned kartdataene som .shp filer. Det gjelder for eksempel hvis du bruker gratisprogrammet QGIS. Geografisk informasjonssystem (GIS) som har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form av kart.

For å få de riktige fargekodene kan man laste inn QGIS laginnstillinger (.qml) som ligger sammen med shapefiler på filserver.

Merk: Kartlagene no_dsl (for 10 og 30 Mbit/s) viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet. Inntil vi eventuelt har fått godkjenning fra ESA, vil det ikke være tillatt å tilby NGA-tjenester fra statsstøttet nett til kunder som i dag har tilbud om VDSL med hastighet over 30 Mbit. Dersom ikke vi får godkjenning fra ESA for å bygge ut med statsstøtte i parallell med eksisterende VDSL-tjeneste, kan nettet likevel forberedes for tilkobling av disse kundene, og de kan få tilbud fra det statsstøttede nettet på det tidspunktet DSL-tjenesten legges ned. Får vi godkjenning fra ESA, vil det bli kommunisert i tildelingsbrev.

Last ned .shp filer inndelt etter hastighetsklasser og .gml fil for fargekode på kvadrat her.

Rådata for alle husstander i Norge

Oversikten viser alle hustander i Norge med og uten DSL i .csv format. Hver husstand har verdien  0 eller 1 for hver hastighetsklasse der 0 representerer ingen dekning og 1 representerer dekning. Disse filene vil være nyttige for å sikre at kravet i punkt 18 i departementets retningslinjer blir oppfylt (på fylkesnivå). For hver hastighetsklasse er det to filer. Filen [hastighet]_nodsl viser dekning av gitt hastighetsklasse uten DSL.

Feltene under forklarer datafeltene i csv-filene:

 • kommune_nr: kommunenummereringen
 • bygnings_nr: SSBs nummerering av bygninger
 • antall_inkluderte_boliger: antall inkluderte husstander i bygningen
 • nord: koordinat nord
 • ost: koordinat øst
 • 10mbit og 10mbit_nodsl: 0 eller 1
 • 30mbit og 30mbit_nodsl: 0 eller 1
 • 100mbit og 100mbit_nodsl: 0 eller 1

Last ned .csv fil med rådata for alle husstander i Norge her.

Telenors nedleggingsplaner av kobbernettet

Telenor planlegger å legge ned sitt kobbernett innen utløpet av 2022. Oversikt over hvilke sentraler som er varslet nedlagt finnes på Telenors hjemmesider:

https://www.telenorwholesale.no/produkter/kobberprogrammet/