Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Dekningsinformasjon
Sist oppdatert

Dekningsinformasjon

Her kan du laste ned dekningsinformasjon fra 2019 som bilde, shapefiler eller csv-filer. Nkom vil understreke at selv om dekningsinformasjonen publiseres nå, er verken prinsipper for fordeling av midlene eller andre vilkår for ordningen i 2020 fastsatt ennå.

Dekningskart som kan lastes ned som grafisk filformat (.png) på kommunenivå og shapefiler (.shp) på nasjonalt nivå inneholder bredbåndsdekning for husstander oppdelt i hastighetsklasser. Hvert kvadrat på 100x100 meter representerer en eller flere husstander for den respektive hastighetsklassen.

Ved feil i kartene, kontakt firmapost@nkom.no.

Dekningskart - illustrasjon

Figur: viser fargekodene på et dekningskart for 30 Mbit/s uten DSL. 

 • Rød kvadrat betyr at ingen husstander innenfor kvadratet har dekning.
 • Grå kvadrat betyr at noen av husstandene innenfor kvadratet har dekning.
 • Svart kvadrat betyr at alle husstander innenfor kvadratet har dekning.

Last ned dekningsinformasjon

Kartlag

Teknologi

Tilgjengelig filformat

Kommentar

10 Mbit/s

innendørs mobil, hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .png

Last ned .shp

Last ned .csv

hastighet for mobilnett er satt til 20 Mbit/s for husstander som har innendørs mottak

30 Mbit/s

hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .png

Last ned .shp

Last ned .csv

Merk at 30 Mbit/s dekning på FWA (fast radio) eller FTTM (fast trådløs tilknytning i mobilnettene) ikke nødvendigvis innebærer dekning av NGA – jf. tekst nedenfor om kartlag «no_radio»

100 Mbit/s

hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio

Last ned .png

Last ned .shp

Last ned .csv

 

no_dsl, 10 Mbit/s

innendørs mobil, hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .shp

Last ned .csv

viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.

no_dsl, 30 Mbit/s

hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .shp

Last ned .csv

viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.

no_radio, 30 Mbit/s

hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto

Last ned .png

Last ned .shp

Last ned .csv

inneholder ikke FTTM (fast trådløs tilknytning i mobilnettene) eller FWA (Fast Radio)

Merk: Dekningsinformasjon fra 2018 er tilgjengelig her.

Shape

I mange tilfeller vil det for en utvikler være mest hensiktsmessig å laste ned kartdataene som .shp filer. Det gjelder for eksempel hvis du bruker gratisprogrammet QGIS. Geografisk informasjonssystem (GIS) som har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form av kart.

For å få de riktige fargekodene kan man laste inn QGIS laginnstillinger (.qml) som ligger sammen med shapefiler på filserver.

Last ned .gml fil for fargekode på kvadrat her.

 • Kartlagene no_dsl (for 10 og 30 Mbit/s) viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet. Det er inntil videre ikke tillatt å bygge ut nett med statsstøtte til kunder som i dag har tilbud om VDSL med hastighet over 30 Mbit. Merk at denne begrensningen er uavhengig av om hvorvidt kunden benytter seg av tilbudet eller ikke, og gjelder ned på enkelthusstandsnivå.
 • Kartlagene no_radio (for 30 Mbit/s) inneholder ikke Mobil eller FWA (Fast Radio). I utgangspunktet er trådløst nett («FWA») eller mobilnett for leveranse av bredbånd ikke godkjent som NGA-tjenester (>30 Mbit/s). For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet. Nkom jobber med en veiledning for ytelsesvurdering av mobil- og FWA-teknologi som vil hjelpe kommuner og fylkeskommuner å vurdere om disse teknologiske løsningene kan levere NGA-tjenester i eksisterende nett og nye prosjekter som søker å bli bygd ut med statsstøttemidler.

Rådata for alle husstander i Norge

Oversikten viser alle husstander i Norge med og uten DSL i .csv format. Hver husstand har verdien 0 eller 1 for hver hastighetsklasse der 0 representerer ingen dekning og 1 representerer dekning. Disse filene vil være nyttige for å sikre at kravet i punkt 18 i departementets retningslinjer blir oppfylt (på fylkesnivå). For hver hastighetsklasse er det to filer. Filen [hastighet]_nodsl viser dekning av gitt hastighetsklasse uten DSL.

Feltene under forklarer datafeltene i csv-filene:

 • kommune_nr: kommunenummereringen
 • bygnings_nr: SSBs nummerering av bygninger
 • antall_inkluderte_boliger: antall inkluderte husstander i bygningen
 • nord: koordinat nord
 • ost: koordinat øst
 • 10mbit og 10mbit_nodsl: 0 eller 1
 • 30mbit og 30mbit_nodsl: 0 eller 1
 • 100mbit og 100mbit_nodsl: 0 eller 1

Last ned .csv fil med rådata for alle husstander i Norge her.

Telenors nedleggingsplaner av kobbernettet

Telenor planlegger å legge ned sitt kobbernett innen utløpet av 2022. Oversikt over hvilke sentraler som er varslet nedlagt finnes på Telenors hjemmesider:

https://www.telenorwholesale.no/produkter/kobberprogrammet/